JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Regeringsbeslut drabbar personerna med de allra största funktionsnedsättningarna

Regeringsbeslut drabbar personerna med de allra största funktionsnedsättningarna

Personer med de allra största funktionsnedsättningarna drabbas hårt av nytt regeringsbeslut – demonstrerar på Drottninggatan vid Stadsteatern i Stockholm torsdag 25/2 kl 11–13.

Regeringen har nu beslutat att gå vidare med ett förslag som raserar förutsättningarna för personlig assistans för dem med de största funktionsnedsättningarna. Förslaget kommer ursprungligen från Försäkringskassan och går ut på att spara pengar genom att försvåra för dem som har beviljats så kallat förhöjt belopp. Det är personer som har så stora behov av t ex utbildade assistenter eller höga OB-kostnader att den vanliga schablonersättningen inte räcker. De kan få 12 procent extra, mot att de redovisar varenda krona de använt och betalar tillbaka det som blir över. Det rör sig om sammanlagt ungefär 1 500 assistansberättigade personer i hela landet.

Genom beslutet kan Försäkringskassan nu kräva att de berörda personerna ska redovisa sina kostnader månadsvis istället för halvårsvis. Det gör det omöjligt att använda de extra pengarna, eftersom många kostnader bara uppstår ett par gånger om året. Exempelvis storhelgs-OB på jul och påsk, en kurs med en specialist på en funktionsnedsättning eller en resa. Pengarna räcker inte eftersom kostnaden just de månaderna slår högt över 12-procentsgränsen. De andra månaderna hamnar kostnaderna långt under, men det som blir kvar då måste man alltså betala tillbaka.

Det här skulle spara på sin höjd en halv procent av statens kostnader för assistansersättningen. Den halva procent som staten verkligen har kontroll över, eftersom varje krona redovisas.

Detta slår hårt mot den grupp som har de allra mest omfattande funktionsnedsättningarna och den mest kvalificerade personliga assistansen. Föreningen JAG, organisationen för assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar, har flera gånger kontaktat regeringen och förklarat att LSS målsättning inte längre kommer att kunna uppfyllas. Men de har inte lyssnat, inte velat träffa oss, faktiskt inte ens svarat på våra brev.

Detta är inte acceptabelt. Vi kräver att bli lyssnade på. Och vi kräver att få behålla vår möjlighet att leva i samhället som andra medborgare.