JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Riksföreningen JAG demonstration, 3 december, Mynttorget, Stockholm

Riksföreningen JAG demonstration, 3 december, Mynttorget, Stockholm

Avmarsch kl. 13.00, från Klara Södra kyrkogata 1, via Sergels torg och Kungsträdgården till Mynttorget där manifestationen startar kl 14.00. Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, med flera, håller tal och rockbandet KSMB bjuder på musik. Sammankomsten avslutas kl. 15.00.

Vid samma tidpunkt i fyra olika städer i landet, Kalmar, Mora, Sundsvall och Karlstad kommer liknande manifestationer att hållas av medlemmar i JAGs länsföreningar.

Idag växer 800 barn med funktionsnedsättning upp på institution. Och allt för många vuxna förlorar sin assistans och tvingas in på gruppboenden där många far illa. Trots att FNs funktionshinderkonvention slår fast att ingen ska tvingas att bo i särskilda boendeformer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning nekas BankId, diskrimineras  och utestängs från samhällets många digitala tjänster.  

– Efter en lång tid av isolering i coronans spår kan vi äntligen ta oss ut och demonstrera och synas. Ett viktigt verktyg för att visa att vi finns, att vi är människor med känslor och behov som alla andra och att våra mänskliga rättigheter alltid måste försvaras, sägen Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG.

När som helst kan vem som helst bli en av oss. Personlig assistans är ett skyddsnät för alla. Jag är som du.

Riksföreningen JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning. Vi kämpar för rätten till ett liv i frihet med personlig assistans. Vi kämpar för självbestämmande och delaktighet i samhället på lika villkor som andra. Vi kämpar för stoppa IQ-diskriminering och för att ingen någonsin ska behöva växa upp på institution