JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Riksföreningen JAG ger LSS-utredaren underkänt

Riksföreningen JAG ger LSS-utredaren underkänt

Idag överlämnade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över ”Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” till övergångsregeringen. Utredningen vittnar tyvärr om djup okunskap om hur personlig assistans fungerar både för barn och personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Utredningen föreslår att bara behov som är praktiska ska berättiga till assistans. Det skulle drabba personer med psykiska funktionsnedsättningar hårt. De skulle istället erbjudas en ny kommunal insats i form av ett ”pedagogiskt förebyggande stöd”.

– Vissa av Riksföreningen JAGs medlemmar med intellektuella funktionsnedsättningar och t ex autism har förfärliga erfarenheter av olika sådana kommunala insatser bakom sig. De har varit inlåsta och neddrogade, utsatta för tvång och våld. Det är personer med mycket stora behov av stöd i sin vardag, som tack vare personlig assistans kan leva ett liv med andra i samhället. Att ta ifrån dessa personer personlig assistans vore grymt. Dessutom vore det ren diskriminering. Att värdera fysiska behov högre än psykiska behov är inte förenligt med funktionshinderkonventionen, säger Cecilia Blanck på Riksföreningen JAG.

Utredningen vill också ta bort personlig assistans för barn under 16 år och istället införa ett familjestöd som påstås bli bättre. Men personlig assistans för barn har redan ett uttalat familjeperspektiv.

– Om utredningen hade bemödat sig om att fråga de berörda hade de fått veta att det de vill ha är personlig assistans – inte en insats som kommunen avgör hur den ska utformas och om kvaliteten är tillräckligt hög, säger Cecilia Blanck.

Utredningen föreslår dessutom en lägre ersättning för assistans som utförs av närstående. Detta skulle kraftigt försämra kvaliteten på den personliga assistansen för många assistansanvändare med stora behov. En assistansanordnare kan inte sätta olika löner för närstående och andra. Konsekvensen blir istället att den som behöver använda närstående som assistenter får mindre pengar till kvalitet i assistansen, och i förlängningen minskad valfrihet.