JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Riksföreningen JAG i Almedalen: Socialminister Lena Hallengren (S) gav lugnande besked om assistans till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Riksföreningen JAG i Almedalen: Socialminister Lena Hallengren (S) gav lugnande besked om assistans till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Socialminister Lena Hallengren har inga planer på att genomföra förslaget i LSS-utredningen som säger att man inte kommer få assistans för annat än praktiska behov.

– Jag kan inte se att det kommer att genomföras; att det skulle vara kommunens ansvar och att det inte skulle heta assistans, säger Lena Hallengren i en utfrågning hos Riksföreningen JAG under Almedalsveckan 2019. Lena Hallengren fick också svara på frågor om föräldraansvar och huvudmannaskap.

I LSS-utredningen föreslås bl a att personlig assistans inte ska beviljas för behov av ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet). På den punkten menar Lena Hallengren att hon inte har några planer på att vidta åtgärder som leder till att assistans enbart ska beviljas för praktiska behov. På frågan om regeringen tänker genomföra förslaget i LSS-utredningen försäkrar Lena Hallengren:
– Om du menar ’tänker ni verkligen genomföra utredningens förslag så som det ser ut att man inte får assistans’ – det har vi inga planer på att göra.

Däremot ser hon gärna insatser för utbildning och kompetenshöjning hos personliga assistenter, till exempel när det kommer till stöd med kommunikation. Lena Hallengren säger också i utfrågningen att hon gärna ser att LSS-utredningen skickas på remiss. Hon säger att syftet inte är att sätta utredningens förslag i verket, utan att få hjälp från olika instanser med att utvärdera förslagen innan några beslut om eventuella förändringar fattas.

Riksföreningen JAG ser trots allt en stor risk med att utredningen skickas på remiss.

– Det finns en jättestor oro bland de berörda och det är personlig assistans man vill ha.”, förklarar Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Riksföreningen JAG.

Lena Hallengren refererar också under samtalet till januariavtalet där bl a andning, sondätning och föräldraansvar beskrivs. ”Synen på föräldraansvaret är inte rimlig” säger Lena Hallengren. Regeringen tittar på att ta fram ett direktiv till en utredning om avsmalnat föräldraansvar. Hallengren menar att frågan om föräldraansvaret är en väldigt viktig nyckel för små barn med stora funktionsnedsättningar att komma in i assistansen.

Vad gäller huvudmannaskapet kommer en utredning tillsättas under 2021.

– Eftersom utredningar av sådana komplexa frågor som denna kräver mycket lång tid, kommer det inte ske någon förändring av huvudmannaskapet under innevarande mandatperiod menar Hallengren.

– När Lenas sista ord i samtalet uttalades var vi många som drog en lättnadens suck, säger Richard Kostenius, vice ordförande i Riksföreningen JAG med hjälp av sin gode man Linda Forzelius. Det gäller oss med psykiska funktionsnedsättningar som huvudsakligen har behov av att våra assistenter är vår motor och broms i livet. Vi har behov av att de stöttar oss i att planera, förutse vad som ska hända härnäst och se konsekvenser. Vi har i mindre utsträckning behov av att assistenten är våra armar och ben på det sätt som vanligtvis beskriver personlig assistans. Vår rätt till assistans är hotad från flera håll, bl a i LSS-utredningen, så det känns mycket glädjande att Hallengren inte verkar vilja tillämpa de idéerna.