JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Riksföreningen JAG på Almedalsveckan digital 4–7 juli 2021

Riksföreningen JAG på Almedalsveckan digital 4–7 juli 2021

Riksföreningen JAGs program 4–7 juli

Klicka på länken för att går direkt till programpunkten och se seminariet när det är dags. Där går det redan nu att läsa mer om innehåll och gäster.
Söndag 4 juli
13:00 – 13:30 Är förmågan att själv uttrycka sina behov avgörande för ens delaktighet och rättigheter? Synliggör och bekämpa IQ-diskrimineringen.  (https://www.almedalsveckanplay.info/61367)
14:00 – 14:30 Regeringen utlovade en stärkt rätt till assistans – kommer löftet att uppfyllas? (https://www.almedalsveckanplay.info/61370)
15:00 – 15.30 Kommer jag kunna ha en god man som jag känner väl och kan kommunicera med även i framtiden? (https://www.almedalsveckanplay.info/61377)

Måndag 5 juli
13:00 – 13:30 Hur ser framtiden ut för oss som lever i digitalt utanförskap? (https://www.almedalsveckanplay.info/61380)
14:00 – 14:30 Har alla rätt till kommunikation hela livet? (https://www.almedalsveckanplay.info/61392)

Tisdag 6 juli
11:00 – 11:25 Respekterad nog för ett jobb? Perspektiv på arbetsliv och funktionsnedsättning.  (https://www.almedalsveckanplay.info/61797)
13:00 – 13:30 Professionalisering av assistansen – ett hot mot självbestämmande och delaktighet? (https://www.almedalsveckanplay.info/61395)
14:00 – 14.30 Varför bor 900 barn i Sverige på institution? (https://www.almedalsveckanplay.info/61398)

Onsdag 7 juli
13:00 – 13:30 100 000 personliga assistenter i Sverige förtjänar högre status. (https://www.almedalsveckanplay.info/61404)
14:00 – 14.30 Skiljer sig synen på personer med funktionsnedsättning åt i Sverige, Norge och i Finland? (https://www.almedalsveckanplay.info/61410)

Välkommen!