JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn

Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn

Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt en rapport från Socialstyrelsen. 
– Vi slog larm för flera år sedan, när vi såg detta börja hända. Och sedan dess har forskare bekräftat vår bild. Nu syns det även i den officiella statistiken. Nu måste regeringen ta krafttag för att vända den här utvecklingen. Alla barn har rätt att växa upp i en familj! säger Cecilia Blanck Riksföreningen JAG.

Enligt Socialstyrelsens rapport var en tredjedel av besluten om boende för barn enligt LSS nybeviljade 2017. 15 procent av de nya besluten rörde barn och unga som året innan haft kommunalt beslutad personlig assistans eller statlig assistansersättning, vilket är en viss ökning mot tidigare år.

– Det här besannar våra värsta farhågor. Utan assistans tvingas föräldrar ge upp och barn växer upp på institutioner. Helt emot både FNs barnkonvention och funktionshinderkonvention säger Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG.