JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Socialstyrelsens utredning om personlig assistent och god man – tydligt ställningsstagande för valfrihet och självbestämmande

Socialstyrelsens utredning om personlig assistent och god man – tydligt ställningsstagande för valfrihet och självbestämmande

Socialstyrelsen har nu lämnat sin utredning ”Personlig assistent och god man” till regeringen. Utredarens slutsats är att gode män även fortsättningsvis bör kunna arbeta som personlig assistent till huvudmannen.

Enligt Socialstyrelsen skulle ett förbud mot att välja sin gode man som personlig assistent innebära en alltför stor inskränkning i den enskildes rätt att själv bestämma vem som ska utföra den personliga assistansen.

Fördelar med att gode mannen även är personlig assistent som lyfts fram i utredningen är att en god man som är personlig assistent känner den enskilde väl och har förmåga att kommunicera och tolka hans eller hennes vilja och behov. Därmed ges förutsättningar att företräda och bevaka den enskildes intressen.

– För att den gode mannen ska kunna utföra sitt uppdrag behöver han eller hon känna den enskilde väl, kunna tolka och förstå hans eller hennes viljeyttringar och behov samt ha förmåga att vara ett beslutsstöd för huvudmannen, skriver Socialstyrelsen.

Medlemmarna i Föreningen JAGs är tacksamma och lättade över utredningens tydliga ställningsstagande mot ett förbud mot att vara både god man och personlig assistent.

– Nu hoppas vi att kommunernas överförmyndare tar till sig innehållet i den här utredningen och rättar sig efter Socialstyrelsens bedömning. Vi vet att många överförmyndare istället för att följa rådande lagstiftning hittat på egna regler och inte tillåter personliga assistenter att vara gode män, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Brukarkooperativet JAG, som är landets största assistanskooperativ.