JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Stockholm tar bort rätten till daglig verksamhet för oss med de största behoven

Stockholm tar bort rätten till daglig verksamhet för oss med de största behoven

En sjättedel av dagens ersättning. Så mycket tycker politikerna i Stadshuset att daglig verksamhet för personer som har personlig assistent med sig får kosta nästa år.
 – Det kommer innebära att den som behöver ha med sina personliga assistenter inte kommer att vara välkommen någonstans. Verksamheter som riktar sig särskilt till personer med stora behov får lägga ner, säger Föreningen JAGs verksamhetschef Cecilia Blanck.
Föreningen JAG demonstrerar tillsammans med andra berörda utanför Stockholms stadshus nu på måndag klockan 15 i samband med kommunfullmäktigemötet för att stoppa förslaget.

 Går förslaget igenom drabbas alla som bor i Stockholms stad och behöver personlig assistans på sin dagliga verksamhet. Besparingarna gäller både kommunala och privata verksamheter, men drabbar bara personer som har personlig assistans med sig. För alla andra höjs pengen. Ingen information har gått ut om detta till berörda brukare eller verksamheter. Den som inte läser till sidan 332 i budgeten upptäcker det inte.

– Det krävs resurser för att ordna en meningsfull verksamhet till personer som har omfattande funktionsnedsättningar. Det behövs lokaler med plats för hjälpmedel som tippbrädor och ståskal, vilrum med höj- och sänkbara sängar, tillgängliga toaletter med plats för britsar och toastolar, taklyftar på traverser och mycket annat. Verksamheten ska också kunna erbjuda gemenskap med andra i samhället, en arbetsledning och handledning som planerar individuellt utformade aktiviteter som uppfyller LSS målsättning och gör att just den här individen kan komma till sin rätt och använda eller utveckla just sina färdigheter och intressen. För en sjättedel av pengen får man förstås inte det, utan på sin höjd en värmestuga. Det blir förvaring för funktionshindrade, säger Föreningen JAGs verksamhetschef Cecilia Blanck.

Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har rätt till meningsfull sysselsättning, för att kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället på sina villkor.

Föreningen JAG, flera andra organisationer och många, många brukare som ser sin sysselsättning hotas kommer nu att agera tillsammans för att stoppa det här djupt orättvisa förslaget som drabbar dem som har allra störst funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är en individuell rättighet enligt LSS –stockholmspolitikerna har ingen rätt att ta den ifrån oss!

Vi demonstrerar utanför Stockholms stadshus på måndag 4/11 klockan 15 i samband med kommunfullmäktigemötet.