JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Stor oro inför assistansens framtid

Stor oro inför assistansens framtid

Uppgifter om att regeringskansliet tänker spara pengar på personlig assistans genom att inte höja nästa års schablonbelopp så mycket som det behövs gör att Brukarkooperativet JAGs styrelse igår skrivit till barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. –  Vi har ingenting med vinster i välfärden att göra, utan med brukarmakt och frihet för dem det gäller. Förstör inte möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Medlemmarna i Brukarkooperativet JAG har stora behov av en kvalificerad personlig assistans. JAGs medlemmar har alla flera stora funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan. De flesta har dessutom stora kommunikationssvårigheter.  ­Varenda krona av assistansersättningen behövs och används till personlig assistans. Assistenterna behöver mycket fortbildning och kunskap om brukarens funktionsnedsättningar.

– Vi är mycket oroade över Försäkringskassans förslag till nytt schablon­belopp för 2015, som inte täcker våra redan kollektivavtalade lönehöjningar, och som skulle innebära att ­assistenterna tvingas avstå från nödvändiga utbildningar. Vi oroas än mer av uppgifter om att det inom regeringskansliet bereds förslag att göra större besparingar, t ex genom att inte höja schablonen alls. Det skulle innebära ett dråpslag för Brukarkooperativet JAGs medlemmar, som har de största ­behoven och därmed den dyraste assistansen. Med en utebliven eller mycket låg schablonhöjning skulle vi tvingas säga upp vårt kollektivavtal med KFO och omförhandla lönerna. I ett längre perspektiv omöjliggörs vår fortsatta verksamhet.

– Många assistenter vittnar om att det kan ta ett år eller mer innan de verkligen börjar kunna tolka medlemmarnas behov, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.  Assistenterna utför ett mycket kvalificerat arbete, och kostnaden för samhället är i jämförelse med andra tjänster mycket låg, 280 kronor per timme.