JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Tusentals namnunderskrifter lämnades till Försäkringskassan

Tusentals namnunderskrifter lämnades till Försäkringskassan

Idag demonstrerade ett hundratal personer utanför Försäkringskassanshuvudkontor i Stockholm. En delegation från demonstrationen bjöds in till Försäkringskassan för ett kort möte där man lämnade över namnunderskrifterna från petitionen ”Rädda assistansen!” till Försäkringskassan.

Demonstrationen och namninsamlingen är en protest mot att det förhöjda timbeloppet i assistansersättningen till personer med funktionsnedsättning från och med oktober ska redovisas varje månad istället för halvårsvis.

– Försäkringskassan framställer det här som en rent administrativ ändring. Men i verkligheten kommer personer med stora behov drabbas väldigt hårt. Det blir omöjligt att utbilda sina assistenter, att betala storhelgs-OB på jul och påsk eller åka hemifrån en helg och hälsa på släktingar, säger Cecilia Blanck verksamhetschef på JAG.

En delegation från demonstrationen bjöds in till Försäkringskassan och överlämnade namnunderskrifterna från petitionen ”Rädda assistansen!” till Terese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder på Försäkringskassan. Terese lovade att ge namnunderskrifterna vidare till Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Efter det korta mötet fick Terese Karlberg frågan om hon ville följa med ut och säga något till demonstranterna men avböjde.

– Det är 1500 personer som berörs, men vår namninsamling har engagerat över 4000 på bara några få dagar. Det bevisar att det inte bara är vi som ser att det här förslaget är djupt orättvist. Det drabbar just de personer som alla är överens om behöver samhällets stöd allra mest, säger Cecilia Blanck.