JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Utan assistans stannar livet

Utan assistans stannar livet

Under Almedalsveckan 2024 tar JAG-medlemmarna pulsen på riksdagspartierna.

 – Ska anhöriga begränsas att utföra assistans? Inga underlag visar att anhöriga är överrepresenterade i välfärdsbrott. Men om anhöriga inte fick assistera, vem skulle med kort varsel släppa allt och täcka upp för utebliven assistans? Familjen är vår livlina och gemenskap.

 – Ska dubbla roller som god man och assistent begränsas? Socialstyrelsen har sagt nej eftersom det skulle innebära en enorm inskränkning i den enskildes rätt att själv bestämma vem som ska utföra den personliga assistansen.

– Ska Försäkringskassans omprövningsstopp tas bort? Rättspraxis kommer leda till att tusentals förlorar sin assistans. Och reformen är i princip avskaffad.

Flera av JAGs kärnfrågor som IQ-diskriminering, rätt till assistans i skola och dagligverksamhet samt alla barns rätt att växa upp i en familj diskuteras med riksdagsledamöter i seminarierna i JAG-tältet.

Ta del av Riksföreningen JAGs program här (https://jag.se/opinion/almedalen/). Träffa oss i JAG-tältet på Cramérgatan, plats 315, precis utanför entrén till Almedalsbiblioteket.

Det går också att ta del av seminarierna i efterhand på Riksföreningen JAGs Youtube-kanal. (http://www.youtube.com/@jagforeningen)

Välkommen!