JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Vi vill bidra uppfyller mål om inkludering i arbetslivet!

Vi vill bidra uppfyller mål om inkludering i arbetslivet!

I Vi vill bidras verksamhet får personer med omfattande funktionedsättning möjlighet att bidra på en vanlig arbetsplats. Deltagarna utför riktiga arbetsuppgifter utifrån sina intressen och förmågor med hjälp av personlig assistans. Tillsammans med kollegor på arbetsplatsen tar alla del i samhällsgemenskapen. På så sätt uppfyller arbetsplatsen mål om inkludering och mångfald i Agenda 2030 samt medverkar till en enskild persons delaktighet i samhället och en meningsfull sysselsättning.

Många deltagare med stora funktionsnedsättningar möter ofta förutfattade meningar och föreställningar. Att bli IQ-diskriminerad tillhör vardagen.

– Därför är det extra viktigt att personer med funktionsvariation syns på den vanliga arbetsplatsen, säger Anna Karlsson, verksamhetsledare på Vi vill bidra, att fler får möta personer som t ex kommunicerar på andra sätt än med tal och där den personliga assistenten finns med som tolk, har visar sig vara ett vinnande koncept! fortsätter Anna Karlsson.

Arbetsgivare och medarbetare som samarbetat med Vi vill bidra vittnar om många positiva resultat. Bland annat en snällare arbetsmiljö, arbetsuppgifter som inte kunnat prioriteras har blivit utförda och fler kompetenser som kommit fram.

Men trots en nydanande modell där många ser verksamhetens potential och positiva påverkan finns inga färdiga finansieringsmodeller.

– Vi har lite motvind, men då ökar vi tempot! säger Jonas Thomsson, handledare och coach för nya deltagare, Jonas Thomsson säger också, vi vet att vår modell fungerar och nu satsar vi för att fler personer runt om i Sverige ska kunna arbeta enligt den.

Okunskap, förutfattade meningar och rädsla för att göra något nytt och att möta personer som inte är lik en själv, kan vara hinder för att våga prova på Vi vill bidras modell.

–  Man måste våga för att vinna! Säger Anna Karlsson, tillsammans med arbetsgivare och kommuner som vill ligga i framkant när det gäller mångfald och inkludering arbetar vi praktiskt med dem, deltagare och personliga assistenter. Vi vet är att det är ett vinnande koncept!