JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Viktigt samtal med (S) om personlig assistans och mänskliga rättigheter

Viktigt samtal med (S) om personlig assistans och mänskliga rättigheter

Magnus Andén fick stöd under mötet av god man Cecilia Blanck och Anna Söderberg stöttades av sin gode man Åsa Emtelin.

Samtalet handlade framför allt om några av JAGs viktigaste kärnfrågor.

· Rätt till en god man som jag kan kommunicera med.
· Rätt att inte bli utsatt för IQ-diskriminering.
· Rätt till personlig assistans.
· Rätt till assistans i skola och daglig verksamhet.

Magnus Andén beskrev, med stöd av Cecilia Blanck, hur viktigt det är att själv få välja en god man som en kan kommunicera med. Och att det tillsammans med personlig assistans är vägen till ett liv med självbestämmande och delaktighet i samhället.

Den akuta frågan om en rejäl höjning av assistansersättningen togs också upp.

– Uppräkningen av assistansersättningen har halkat efter under snart ett decennium, det är extremt svårt att rekrytera nya personliga assistenter och det finns inte längre utrymmet för handledning och viktig fortbildning. Det går snart inte att få en säker och bra assistans, sa Cecilia Blanck.

En viktig fråga för Anna Söderberg är rätten till personlig assistans på daglig verksamhet.

– Det är djupt orättvist och IQ-diskriminering att vi med intellektuell funktionsnedsättning nekas assistans på vårt jobb medan personer med enbart fysisk funktionsnedsättning får ha sin assistans på arbetet, uttryckte Anna, med stöd av god man.

– Som ny talesperson för Socialdemokraterna i socialpolitiska frågor är jag glad att få komma på besök och få möjlighet att lära mig mer om frågorna och diskutera vad som är viktigt för JAGs medlemmar, sa Fredrik Lundh Sammeli.