JAG start > Riksföreningen JAG > Regeringen presenterar efterlängtade åtgärder

Regeringen presenterar efterlängtade åtgärder

Riksföreningen JAG applåderar de reformer på funktionshinderområdet som regeringen meddelade på en presskonferens i morse. Förslagen i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans ska genomföras och dessutom stärks ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning och bostadstillägg.  

– Detta är efterlängtade åtgärder efter många års nedmontering av den statliga assistansen, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig i Riksföreningen JAG. Det innebär en korrigering av delar av den domstolspraxis som vantolkat intentionerna med assistansreformen. Förbättringarna i privatekonomin är också ett välkommet erkännande av den växande fattigdomsfällan vi har pekat på länge. 

Förslagen i Utredningen Stärkt rätt till personlig assistans återställer bland annat rätten till assistans för personer vars behov inte bara är praktiska. Personer som behöver ett omfattande stöd med instruktioner och motivation för att tillgodose sina behov, eller ett förebyggande stöd för att inte hamna i situationer där de riskerar att skada sig själva eller andra, har farit oerhört illa av att inte få den assistans de behöver. Även för barn med de största och svåraste funktionsnedsättningarna återställs rätten till assistans genom förslagen.  

– Vi är också glada över att regeringen på presskonferensen pekar på att när som helst kan vem som helst behöva personlig assistans, en själv eller någon av de närmaste, säger Cecilia Blanck. Den insikten bådar gott inför framtiden. Personlig assistans är verkligen ett skyddsnät för alla – om livet förändras så ska en kunna fortsätta leva sitt liv.  

Inlägget Regeringen presenterar efterlängtade åtgärder dök först upp på Riksföreningen JAG.