JAG start > Riksföreningen JAG > Riksföreningen JAG avstyrker LSS-utredningen i sin helhet

Riksföreningen JAG avstyrker LSS-utredningen i sin helhet

Riksföreningen JAG har nu lämnat sitt yttrande över utredningen översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, LSS-utredningen. En skrämmande utredning. Förslag och resonemang vittnar om gissningar och okunskap om verkligheten från utredarens sida. En utredning som borde gått till pappersinsamlingen istället för på remiss.

Utredningen är ett allvarligt hot mot assistansanvändare med intellektuell och omfattande funktionsnedsättning som har behovet ingående kunskap om individen. Hela utredningen präglas av en djup bristande kvalitet. Flera förslag, om de går igenom, skulle direkt leda till att många förlorar sin assistans och blir hänvisade till institutionsboenden. En stark inskränkning i människors rätt till ett liv i frihet.

Bristerna i kvaliteten sträcker sig ända tillbaks till direktiven som är utdaterade och inte längre speglar den tid vi lever i nu. Det är också alldeles uppenbart att utredarens avsikt är att kapa kostnader. Analys- och konsekvensarbetet av förslagen är därför på flera ställen grunda och saknas till och med ibland helt.

För JAG-medlemmar är personlig assistans en mycket betydelsefull LSS-insats. För personer med intellektuell funktionsnedsättning, som har de allra största behoven, innebär personlig assistans en möjlighet att kunna leva och överleva.

– Riksföreningen JAG avstyrker utredningen i sin helhet. Det är synd att den alls har skickats ut på remiss. Det oroar oss och är en signal att regeringen ändå överväger att göra nya försämringar i assistansen, säger Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG genom god man Cecilia Blanck.

I själva verket krävs omgående lösningar på de verkliga problemen inom den personliga assistansen. Försäkringskassans ovärdiga minuträkning av integritetsnära behov. En årlig höjning av assistansersättningen, som idag inte räcker till för en högkvalitativ assistans, i linje med löneutvecklingen. Och stärkt rätt till assistans för små barn med stora behov.

Men istället föreslår utredaren, av kostnadsskäl, att minska en grupp medborgares rättigheter att leva som andra i samhället.

Läs Riksföreningen JAGs yttrande här.

Inlägget Riksföreningen JAG avstyrker LSS-utredningen i sin helhet dök först upp på Riksföreningen JAG.