JAG start > Riksföreningen JAG > Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG har hållit årsmöte

Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG har hållit årsmöte

Lördagen den 9 maj hade Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG årsmöte. Normalt hålls de båda årsmötena under en hel helg på ett hotell i Stockholm. Men i år, på grund av coronapandemin, var det inte möjligt.

Istället genomfördes årsmötena i JAGs lokaler på Klara Södra Kyrkogata i Stockholm och sändes av en begränsad skara medarbetare via en youtube-länk till alla medlemmar. Det nya sättet krävde lite andra förberedelser. Bland annat förtidsröstning och förinspelade hälsningar och presentationer från systerorganisationerna i Norge och Finland och från länsföreningarna i Sverige. Alla medlemmar som tittade hade möjlighet att kommentera och ställa frågor i en chat eller via sms.

Riksföreningen JAG

Under det gångna året har Riksföreningen bland annat jobbat för att stoppa LSS-utredningen som kom i januari 2019 från att gå på remiss. Föreningen har också arbetat med att påverka lagändringen om andning och sondätning. Riksföreningen JAG deltog även 2019 i politikerveckan Almedalen och den 3 december manifesterade föreningen med film på temat #Sverigegårbaklänges.

Styrelsen Riksföreningen JAG

I Riksföreningen JAG fick Magnus Andén fortsatt förtroende som ordförande. Till de sex ordinarie ledamöterna omvaldes Richard Kostenius, Kristina Edvall, Charlotte Fallgren, Simon Storm, Nicklas Benn och Kenny Brandt​. Richard Kostenius omvaldes till förste vice ordförande och Kristina Edvall valdes till andre vice ordförande. Som suppleanter i Riksföreningen JAG valdes Linus Ullbrand och Mattias Ferm.

Under 2020 kommer Riksföreningen JAG fortsätta med det intressepolitiska arbetet. Föreningen kommer inrikta sig på att lyfta problemet med urholkningen av assistansersättningen genom de senaste sju årens låga årliga höjningar av schablonen. Föreningen kommer fortsätta arbeta med kommunikationsinsatser för att ge en positiv bild av yrket personlig assistent och samtidigt motverka professionaliseringen av yrket. Stödet till länsföreningarna ska fortsätta utvecklas och föreningen ska samla alla krafter i påverkansarbetet med gemensamma aktioner och lokala initiativ.

Brukarkooperativet JAG och dotterbolagen

Årsmötesstudion i JAGs lokaler i Stockholm.

I Brukakooperativet JAG omvaldes Cecilia Blanck till ordförande och till styrelsens sex ledamöter valdes Linda Forzelius, Allan Sundberg, Maria Arkestål, Ewa Sahlström, Magnus Lorentz och Hanna Nordeman. Linda Forzelius valdes om till förste vice ordförande och Allan Sundberg till andre vice ordförande.

Brukarkooperativet JAGs dagliga verksamhet JAG-center bedriver sedan i mars i år, på grund av covid-19, all verksamhet på distans. Det nya digitala arbetssättet fungerar bra och omfattningen av verksamheten är den samma.

I Vi vill bidra pågår under 2020 arbetet med att sprida Vi vill bidra-modellen för meningsfullt arbete på vanliga arbetsplatser och hitta fler kommuner som vill samarbeta.

Under covidpandemin har JAGs nödtelefonnummer varit extra viktig. Nödfallstelefon är en dygnet-runt-service som utförs av ett tiotal erfarna medarbetare på JAGs kansli.

De medlemsresor som var planerade för 2020 kommer inte att genomföras på grund av covid-19.

På årsmötet rapporterades även från kooperativets dotterbolag. JAG Personlig assistans har 430 uppdragsgivare över hela Sverige och omkring 3300 anställda personliga assistenter. Under det senaste året har flera tjänster digitaliserats och nya verktyg har lanserats. Flera utbildningar har också gjorts möjliga att ta del av på distans. Under 2019 har en ny modell för lokala koordinatorer testats. Det här lovande arbetssättet kommer fortsätta utvecklas under 2020. Kampanjen #kära assistent har haft positiv effekt med ökat antal ansökningar till lediga tjänster och fler som vill organisera sin assistans i JAG.

Brukarkooperativet har även dotterbolag i Finland; JAG Assistans, och i Norge; JAG Assistanse. Omsättningen i Finland har hittills fördubblats varje år och i Norge fördubblas omsättningen vartannat år.

Inlägget Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG har hållit årsmöte dök först upp på Riksföreningen JAG.