JAG start > Riksföreningen JAG > Riksföreningen JAG tar plats i Skolverkets samråd med funktionshinderrörelsen

Riksföreningen JAG tar plats i Skolverkets samråd med funktionshinderrörelsen

Johanna Gustavsson, jurist och länsföreningssamordnare på Riksföreningen JAG, har blivit invald som ny ledamot till Skolverkets samråd med funktionshinderrörelsen.

Samrådet består av 18 ledamöter från funktionshinderrörelsen som alla är valda under en tvåårsperiod från och med 2020. Syftet med samrådet är att möjliggöra insyn och göra funktionshinderorganisationerna delaktiga i myndighetens arbete. Samrådet bidrar också till att uppfylla rättigheterna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Jag är jätteglad å JAGs vägnar att vi blev invalda i samrådet. En av Riksföreningen JAGs kärnfrågor är att arbeta för rätten till personlig assistans i skolan och att barn med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i skolan och gemenskapen på samma villkor som andra barn. Nu får vi möjlighet att bevaka och lyfta dessa viktiga frågor i samrådet, säger Johanna Gustavsson.

Johanna Gustavsson

Johanna Gustavsso

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten har också ett särskilt sektorsansvar för funktionshinderfrågor. Samråd genomförs 4 gånger per år och nästa möte, som är den 16 november, är ett gemensamt samråd med Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Man kommer då att prata om hur man följer skolsituationen för barn med funktionsnedsättning.

Inlägget Riksföreningen JAG tar plats i Skolverkets samråd med funktionshinderrörelsen dök först upp på Riksföreningen JAG.