Så påverkas årsmötena i Riksföreningen JAG och länsföreningarna av coronaviruset

Så påverkas årsmötena i Riksföreningen JAG och länsföreningarna av coronaviruset

Många personer sitter vid olika bord

Föreningen JAG Västra Götaland genomförde igår sitt årsmöte på träffpunkten i Tibro. Några medlemmar deltog även via videolänk från träffpunkten i Uddevalla.

Mötesordförande var Lasse Tullberg. Styrelsen omvaldes i sin helhet, likaså Simon Storm som ordförande.

– Det blev ett annorlunda möte än planerat men vi är glada att vi kunnat genomföra det, hälsar Helene och Rigmor Jonsson.

Även Föreningen JAG Dalarna, Föreningen JAG Sydost , Föreningen JAG Västernorrland och Föreningen JAG Värmland har genomfört sina årsmöten.
Föreningen JAG Östergötland har planerat årsmöte 25/3. Vi har inte fått besked om att det inte kommer att genomföras.
Föreningen JAG Stockholms län skjuter på sitt årsmöte fram till den 18/4.
Föreningen JAG Skånes årsmöte ligger än så länge kvar på planerat datum 18/4.
Föreningen JAG Norrbotten, Föreningen JAG Uppsala och Föreningen JAG Gotland skjuter på sina årsmöten. Inga nya datum är bestämda.

Årsmötena i Riksföreningen JAG och Brukarkooperativet JAG är inbokade 9–10 maj. Vi förstår att det under rådande omständigheter är väldigt få medlemmar som kan delta på plats. Vi håller därför på att se vilka möjligheter som finns att delta på distans och att rösta genom fullmakt. Mer information kommer om detta.