JAG start > Riksföreningen JAG > Sveriges höstbudget

Sveriges höstbudget

Sveriges höstbudget - JAG personlig assistans

Igår presenterade regeringen Sveriges höstbudget. Budgeten rymmer förslag som berör den personliga assistansen. Bland annat föreslås att assistansersättningen justeras med 1,5 procent vilket betyder att schablonersättningen nästa år kommer att vara 304:30 kronor per timme. Schablonbeloppets nivå på endast 1,5{0c268eb502c5eecad9a9eda098ac97ba9ab92d04b8cb0671e178fa1c2d191886} slår hårt mot Sveriges assistansberättigade. För att kunna upprätthålla en fortsatt hög kvalitet på den personliga assistansen krävs omgående en uppräkning av schablonersättningen så att den följer Sveriges allmänna löneutvecklingen på 2,2{0c268eb502c5eecad9a9eda098ac97ba9ab92d04b8cb0671e178fa1c2d191886}.

En viss ljusning syns bland förslagen. När det kommer till sondätning och andningshjälp föreslår regeringen att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondätning, ska ge rätt till personlig assistans. I juni 2019 la regeringen fram en proposition med förslaget om att införa andningshjälp som ett grundläggande behov. Nu har man alltså utvidgat förslaget till att gälla både andning och sondmatning.

Om man med ”samtliga hjälpmoment” menar att all sammantagen tid för hjälpbehov med andning och sondätning bedöms i sin helhet, utan att delas upp i integritetsnära behov, ser Riksföreningen JAG positivt på förslaget. Med de förutsättningarna så ser vi att det kommande lagförslaget skulle göra det möjligt, för den som har rätt till assistansersättning, att kunna få personlig assistans för hela den tid det tar att få assistans med andning och sondätning.

Den här bedömningsformen vill vi även se för samtliga grundläggande behov. För att assistansberättigade personer ska kunna leva ett gott liv som andra med statlig assistansersättning så måste Försäkringskassan återgå till ett rimligt och adekvat sätt för beräkning av assistanstimmar. All tid ska räknas i sin helhet, så som det ursprungligen gjordes när assistansreformen blev verklighet.

Inlägget Sveriges höstbudget dök först upp på Riksföreningen JAG.