JAG start > Riksföreningen JAG > Utbetalning av habiliteringsersättning även när daglig verksamhet stängs

Utbetalning av habiliteringsersättning även när daglig verksamhet stängs

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att tydliggöra villkoren för kommunernas statsbidrag för att betala ut habiliteringsersättning till deltagare på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och i lagens förarbeten rekommenderas kommuner lämna viss ersättning till deltagare i daglig verksamhet, habiliteringsersättning.

För att stödja kommuner i deras arbete att stimulera deltagande i daglig verksamhet lämnas ett statsbidrag som Socialstyrelsen har i uppdrag att betala ut. För att kommunerna ska få ta del av medlen ska kommunerna betala ut dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet.

Under utbrottet av covid-19 har många deltagare inte kunnat besöka sin dagliga verksamhet. Det kan bero på egen sjukdom eller sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet i samma omfattning som vanligt på grund av risk för smitta.

Dessa omständigheter ska inte utgöra ett hinder för kommuner att få ta del av statsbidraget för habiliteringsersättning och betala ut ersättning till deltagarna. Oavsett om det gäller verksamhet i kommunal eller privat regi. Till exempel betalar Stockholms stad ut habiliteringsersättning till deltagare trots att daglig verksamhet är stängt och ersättningen baseras på de tre senaste månaderna.

Inlägget Utbetalning av habiliteringsersättning även när daglig verksamhet stängs dök först upp på Riksföreningen JAG.