Vår historia

En av initiativtagarna till Föreningen JAG är Magnus Andén med stöd av sin gode man Gerd Andén  och ytterligare några personer som hade träffats i FUBs flerhandikappgrupp.

Magnus och Gerd började arbeta intressepolitiskt redan på 1970-talet då de stred för en avveckling av vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning.

Under 1980-talet ersattes de stora vårdhemmen av gruppbostäder. Gruppbostäderna var mindre, men i övrigt inte mycket bättre än vårdhemmen. Fortfarande var de boende tvungen att anpassa sig till varandras tider och rutiner. Och att anpassa sig till andra är särskilt svårt när en har stora funktionsnedsättningar. Eftersom nästan alla aktiviteter skedde i grupp med de andra i gruppbostaden omöjliggjordes också all slags integration i samhället.

I början av 1990-talet blossade en intensiv dödshjälpsdebatt upp i Sverige. Behovet av en egen förening för oss med de största funktionsnedsättningarna var uppenbar och Föreningen JAG startade 1992.

Det första Föreningen JAG gjorde var att driva på genomförandet av assistansreformen i Sverige. Den blev verklighet 1994 och innebar att personer med omfattande funktionsnedsättningar fick rätt till personlig assistans. Att personer med nedsatt autonomi omfattades av den nya lagen var till stor del ett resultat av JAG-medlemmarnas påverkansarbete. Det var också vi som drev frågan om att även barn skulle ha rätt till personlig assistans.

1994 startade Brukarkooperativet JAG för att anordna personlig assistans till de medlemmar i Föreningen JAG som önskade det. Under de första åren växte kooperativet snabbt och hade snart flera hundra medlemmar.

Idag är JAG Personlig assistans Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Och vi arbetar fortfarande för samma mål – att medlemmarna i JAG ska kunna leva i gemenskap med sin familj och som andra i samhället, med bästa möjliga personligt anpassade assistans. Till JAG Personlig assistans

Organisationen JAG – så här hänger det ihop! »      

Våra värderingar »

Bli medlem i Föreningen JAG »