fbpx

Personlig arbetsledare

Personlig arbetsledare

Som arbetsledare hos oss är du guld värd!

Arbetsledare - JAG personlig assistansSom personlig arbetsledare är du en mycket värdefull person för den assistansanvändare som du arbetar hos. Du ska samarbeta med assistansanvändaren och, om hen har en företrädare, också med den personen. Företrädaren hjälper assistansanvändaren att tydliggöra sin vilja och sina behov. Av assistansanvändaren och företrädaren får du veta vad hen behöver assistans med och hur assistansen ska genomföras. Just det är ditt uppdrag, att se till så att din uppdragsgivare får just den assistans hen vill ha!

”Egentligen går det inte att formulera några andra mål är de som finns i LSS: ’att den enskilde får möjlighet att leva som andra’. Och andra i Sverige lever på hundratusentals, eller till och med miljoner olika sätt. Aspekterna på att använda personlig assistans är beroende på hur de funktionsnedsättningar som assistansen ska kompensera ser ut, men också på vilket liv man valt att leva, vem man är som person och hur ens krets av familj och vänner är.”

Cecilia Blanck, verksamhetschef JAG Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

1994 kom en lag ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” – LSS.

Lagen handlar om flera olika stödinsatser, bland annat personlig assistans. Alla insatser enligt LSS ska ges med respekt för användarens självbestämmande och integritet och målet är att den som har assistans ska kunna leva som andra. Assistansanvändaren ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över assistansen.

Insatsen personlig assistans ger möjlighet att själv välja av vem man får assistans och hur en vill att assistansen ska gå till, så att en kan leva sitt eget liv på sitt eget sätt.

En assistans = uppdragsgivare, legal företrädare, personlig arbetsledare och personliga assistenter

Ni är en grupp människor i assistansen med olika roller. Huvudperson är assistansanvändaren och det är viktigt, det finns bara en huvudperson!

För att assistansen ska bli så bra som möjligt krävs:

 • en genomtänkt introduktion av nya medarbetare
 • ett bra och fungerande schema för de personliga assistenterna
 • bra och fungerande informations- och kommunikationskanaler inom assistansen
 • att alla gör det som är ens uppdrag, ansvar och det som krävs i stunden
 • att det finns ett assistansmiljötänk för att undvika skador och tillbud
 • ett gott bemötande och en god samtalston mellan alla

Ditt uppdrag som personlig arbetsledare är att se till att assistansen ges med kvalitet och kontinuitet, att varje schemalagt pass är bemannat av en upplärd assistent och att assistansen ges på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

Företrädarskap och din roll i assistansen

Legal företrädare för barn är förmyndare/vårdnadshavare, vanligen barnets föräldrar.

Legal företrädare för vuxna är oftast en god man. God man utses av tingsrätten. En anhörig eller någon annan kan utses till god man. Att som vuxen ha en god man innebär inte att man är omyndig – alla i Sverige blir myndiga när de fyller 18 år. Den legala företrädaren ska ses som en rådgivare, en ”mentor” som arbetar tillsammans med sin huvudman.
Företrädarskapet innebär ett tolkningsföreträde. Om det finns olika tolkningar av den enskildes vilja eller behov så är det den legale företrädarens tolkning som gäller.

Som arbetsledare har du flera roller i assistansen.
Du är personlig assistent och arbetsledare. Du kanske också är legal företrädare och/eller anhörig.
Det är viktigt att både du och omgivningen har klart för sig i vilken roll du fattar olika beslut och vilket ansvar som följer respektive uppdrag.

Uppdraget som arbetsledare

Ditt uppdrag som personlig arbetsledare är att samordna assistansen och säkerställa kvalitet och kontinuitet för assistansanvändaren. I arbetsuppgifterna ingår att:

 • arbetsleda de personliga assistenterna
 • lägga schema och tidsredovisa
 • bemanna enligt schemat
 • rekrytera och introducera nya assistenter vid behov
 • ansvara för att assistansmiljön är trygg och positiv för både uppdragsgivare och assistenter

Viktiga verktyg

För uppdraget som arbetsledare får du ett arvode och tillgång till viktiga verktyg.

 • stöd och råd av den servicegrupp på vårt kontor är kopplad till uppdragsgivaren du jobbar hos
 • tillgång till nyheter, guider, kurser och mallar som finns på mitt.jag.se , vår interna webb.
 • kurser för arbetsledare på vårt kontor eller på webben.

Arbetsledare - JAG personlig assistans