fbpx

Personlig arbetsledare

Personlig arbetsledare

Som arbetsledare hos oss är du guld värd!

Arbetsledare - JAG personlig assistansSom personlig arbetsledare hos oss är du en mycket värdefull person för den assistansanvändare som du arbetar hos. Du samarbetar med assistansanvändaren och, om hen har en företrädare, också med den personen. Företrädaren hjälper assistansanvändaren att förtydliga sin vilja och sina behov. Av assistansanvändaren och företrädaren får du veta vilken assistans som behövs och hur assistansen ska genomföras. Just det är ditt uppdrag, att se till så att din uppdragsgivare får just den assistans hen vill ha. Möt några av våra arbetsledare och få deras tips och råd om arbetsledarrollen.

”Egentligen går det inte att formulera några andra mål är de som finns i LSS: ’att den enskilde får möjlighet att leva som andra’. Och andra i Sverige lever på hundratusentals, eller till och med miljoner olika sätt. Aspekterna på att använda personlig assistans är beroende på hur de funktionsnedsättningar som assistansen ska kompensera ser ut, men också på vilket liv man valt att leva, vem man är som person och hur ens krets av familj och vänner är.”

Cecilia Blanck, verksamhetschef JAG Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

1994 kom en lag ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” – LSS.

Lagen handlar om flera olika stödinsatser, bland annat personlig assistans. Alla insatser enligt LSS ska ges med respekt för användarens självbestämmande och integritet och målet är att den som har assistans ska kunna leva som andra. Assistansanvändaren ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över assistansen.

Personlig assistans ger möjlighet att själv välja av vem man får assistans och hur man vill att assistansen ska gå till, så att man kan leva sitt eget liv på sitt eget sätt.

En assistans = uppdragsgivare, legal företrädare, personlig arbetsledare och personliga assistenter

Ni är en grupp människor i assistansen med olika roller. Huvudperson är assistansanvändaren och det är viktigt, det finns bara en huvudperson.

För att assistansen ska bli så bra som möjligt behövs:
 • en genomtänkt introduktion av nya personliga assistenter
 • ett bra och fungerande schema för de personliga assistenterna
 • bra och fungerande information och kommunikation inom assistansen
 • att alla gör det som är ens uppdrag och ansvar
 • att det finns ett tänk kring assistansmiljön för att undvika skador och tillbud
 • ett trevligt bemötande och en bra samtalston mellan alla

Arbetsledare - JAG personlig assistansDitt uppdrag som personlig arbetsledare är att se till att assistansanvändaren får sin assistans med kvalitet och kontinuitet. Det innebär att varje schemalagt pass är bemannat av en upplärd assistent och att assistansen ges på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt på det sätt som assistansanvändaren vill.

Företrädarskap och din roll som arbetsledare i assistansen

Den legala företrädaren för barn är förmyndare/vårdnadshavare, det innebär vanligtvis barnets föräldrar.

Den legal företrädaren för vuxna är oftast en god man, en god man är det tingsrätten som utser. Det kan vara en anhörig eller någon annan som tingsrätten utser till god man. Att som vuxen ha en god man innebär inte att man är omyndig eftersom alla i Sverige blir myndiga när de fyller 18 år. Den legala företrädaren är som en rådgivare, en slags mentor som arbetar tillsammans med den som har legal företrädare.

Ett företrädarskap innebär ett tolkningsföreträde, det innebär att om det finns olika tolkningar av huvudmannens vilja eller behov så är det den legale företrädarens tolkning som gäller.

Som arbetsledare har du flera roller i assistansen, du är ju både personlig assistent och arbetsledare. Men förutom det kanske du också är legal företrädare och/eller anhörig.
När du har flera roller är det viktigt att både du och omgivningen vet i vilken roll du fattar olika beslut och vilket ansvar som följer med varje uppdrag.

Ditt uppdrag som personlig arbetsledare

I ditt uppdrag som personlig arbetsledare samordnar assistansen du och säkerställer kvalitet och kontinuitet för assistansanvändaren, det gör du genom att:

 • du arbetsleder de personliga assistenterna
 • lägger schema och tidsredovisar
 • bemannar enligt schemat
 • rekryterar och introducerar nya assistenter vid behov
 • du ansvarar för att assistansmiljön är trygg och positiv för både uppdragsgivare och assistenter

Viktiga verktyg för dig som personlig arbetsledare

Du får arvode och tillgång till viktiga verktyg i ditt uppdrag som arbetsledare.

 • du får stöd och råd av den servicegrupp på vårt kontor är kopplad till uppdragsgivaren du jobbar hos
 • tillgång till nyheter, guider, kurser och mallar som finns på mitt.jag.se , vår interna webb.
 • du får gå utbildningar för arbetsledare på vårt kontor eller på webben.

Det här säger våra arbetsledare

Liselotte Daun har jobbat som personlig assistent hos Anna Söderberg mer än fem år och blev arbetsledare för vissa delar i Annas assistans för några år sedan. Hon håller i schemaläggning, rekrytering och tidrapportering. Övriga delar har Annas mamma och gode man Margareta Söderberg fortfarande ansvar för.

–Personlig assistent är verkligen bästa jobbet om man vill ha det stressfritt. Du är här och nu och behöver inte tänka på något annat. I synnerhet om man assisterar en person med autism, då går det inte att stressa. Det bästa med mitt jobb är att vara med Anna, säger Liselotte.

Liselotte har tidigare arbetat bland annat inom detaljhandel, haft eget företag och jobbat på gruppbostad.

Liselottes arbetsledartips

 1. Schemat utgår från vad assistansanvändaren behöver och vill, men det är viktigt att assistenterna också känner sig nöjda. Ett sätt att uppnå det är att ha ett grundschema som fortsätter över lång tid. Att kunna veta i förväg när man kommer jobba så att man kan planera sin privata tid i förhållandet till det tror Liselotte är en orsak till att assistenterna stannar längre. Vi försöker även byta tider mellan varandra istället för att ta ledigt i så stor utsträckning det går.
 2. Kom ihåg utbildning! Vi försöker se till att alla assistenter går samma kurser om det är möjligt, för att utveckla sin kompetens.

Läs mer om Anna och hur hon ordnat sin assistans här. 

Maud Olofsson har jobbat hos Sofie Eriksson sedan Sofie flyttade till sitt lilla hus. I början tänkte Maud enbart arbeta som personlig assistent. Men sedan något år tillbaka är det Maud som är arbetsledare för assistenterna i Sofies assistans och trivs hur bra som helst.
Tidigare har Maud arbetat i särskola och varit avlastningsfamilj till barn med funktionsnedsättning. Hon har även jobbat många år inom sjuk- och mödravård och som assistent och arbetsledare i en annan assistans. Beslutet att börja jobba som personlig assistent kom väldigt spontant, en tidigare kollega frågade om hon inte skulle prova och på den vägen är det.
– Det ångrar jag inte för jag tycker det är jättekul, säger Maud.
Alla assistenter i Sofies assistans går på handledning varannan månad, det är ett krav från Sofies mamma Margareta Eriksson som också tillsammans med pappa Anders är god man.
– Det är en bra grupp där alla tar sitt ansvar. Alla engagerar sig, säger Maud.
Sofie, som ofta är utåtagerande, får mycket stöd av att assistenterna går på handledning där de till exempel lär sig förstå vikten av att rutiner saker fungerar på det sätt Sofie vill och som är bäst för henne och tålamod.
Det är sällan någon är sjuk bland assistenterna, men Maud brukar försöka planera med backup ifall det verkar som om någon är på väg att bli sjuk.

”Det bästa i rollen som arbetsledare är att har hela ansvaret! Jag tycker om att leda människor”

Sofies föräldrar stöttar i att Sofie tillsammans med sina assistenter tar egna beslut, även om riktlinjerna har dragits upp av Sofies mamma för att allt ska bli på bästa sätt för Sofie. Saker som behöver ordnas eller lagas brukar Sofies pappa göra.
– Man märker när Sofie är på bra humör, vippar med tårna till musiken kanske, då kan man skratta och berätta något roligt som hänt under dagen, sen märker man direkt när Sofie inte vill att man pratar mer och då är vi tysta. Det är jättekul att jobba med Sofie och mina kollegor, vi är ett väldigt bra team. Vi är glada på jobbet. Sofie är ju också en väldigt positiv person, säger Maud.
Maud skriver veckobrev varje vecka med vad som har hänt till alla assistenterna. De har även en WhatsUp-grupp – där viktig information kommer ut varje vecka. Maud har märkt att det underlättar att alla har den information de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det kan vara stora och små saker, som att Sofie bytt sommartäcket till bolltäcket.
Hur mycket information som ska gå ut till assistenter och personer som söker jobb som assistent hos Sofie har Maud stämt av med Sofies gode man.

Mauds tips till nya arbetsledare

Skapa en bra introduktion för nya assistenter. Vi har en checklista där vi båda kryssar i varje sak vi har gått igenom. Första introduktionen hos Sofie tar ungefär sex timmar.
Ha kontinuerliga möten men ta upp vissa saker på en gång (eller i alla fall så snart det bara går). Märker jag att det är det minsta lilla som inte verkar stämma hos en assistent eller att något blivit tokigt så tar jag det direkt.
• Försök alltid ha backup för eventuell frånvaro.
Dela upp ansvaret för bemanningen. Vi har 14 dagars ansvar var, uppdelat på två personer där man ser till att det alltid finns assistenter på plats.
Var lyhörd.
Skapa tydlighet och bra struktur. Då vet alla vet vad som ska göras. (Vi har uppgifter för varje dag så att inte städning och tex återvinning glöms bort.) Vi har även ett fast grundschema över lång tid så att alla assistenter vet när de jobbar och när de är lediga. Kom ihåg att alla är människor med ett liv även utanför jobbet även om schemat såklart är lagt efter Sofies liv.
Tillåt inget skitsnack i gruppen. Det är superviktigt att ha ett lugn i gruppen.
Be att få saker skriftligt. Om det är något som inte stämmer i arbetsgruppen – be och få saker skriftligt från den som vill ta upp något så blir det färre missförstånd.
Stötta varandra! Sofie har dubbelassistans och samspelet mellan assistenterna måste fungera – i den här assistansen ska man helst inte behöva prata med varandra eftersom det kan kännas störande för Sofie. Men när det är något som inte fungerar så förklarar och stöttar man så att den andra assistenten förstår.
Positiv feedback. När någon lyckats med något svårt i jobbet, säg bra jobbat!
Jobba med förbättring – ta tillvara bra idéer som kommer fram för att förbättra för assistansanvändaren. Alla assistenter hos Sofie bidrar till att göra Sofies assistans bättre.
Handledning – har ni möjlighet att ha handledning – ta den chansen det är verkligen kvalitetshöjande. Handledningen har hjälpt till mycket för att få Sofies assistans att fungera bra för henne.

Läs mer om Sofie och hur hon ordnat sin assistans här.

X