JAG start > JAG Personlig assistans > Alltid öppet innebär aldrig öppet för många

Alltid öppet innebär aldrig öppet för många

En utgångspunkt i den svenska strategin för att möta covid-19 har varit frihet under ansvar. Ett sådant mantra har tyvärr visat sig osynliggöra människors väldigt olika förutsättningar för att både ta ansvar och åtnjuta den frihet som myndigheternas rekommendationer har gett oss. En sådan ojämlikhet har blivit extra tydlig för många av assistansanvändarna i JAG Personlig assistans.

I linje med myndigheternas rekommendationer har under våren många arbetsplatser valt att tillfälligt stänga ner. I motsats till många andra arbetsplatser så är det få dagliga verksamheter som faktiskt kan eller har valt att organisera arbetet på distans. Resultatet blir inte sällan att assistansberättigade döms till en social isolering istället för den distansering som var myndigheter och politikers ursprungliga avsikt. Ojämlikhet under pandemin förstärker på så vis redan befintliga orättvisor i samhället. Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om att personer med funktionsnedsättning diskrimineras av modern teknik.  Den bilden förstärks också av en ny rapport från Myndigheten för delaktighet (MFD). Myndigheten menar att digitalisering visserligen innebär nya möjligheter till självständighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis kan olika applikationer ge ett bra stöd i vardagen. Beklagligtvis rapporterar också MFD att tillgången till internet och digitala verktyg inte alls är en självklarhet för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. MFD lyfter särskilt fram att en ofta utsatt ekonomi kan göra det svårt att köpa nödvändig teknik eller betala för en egen uppkoppling.

Alltid öppet – aldrig öppet?

Jag vill poängtera många tjänsters bristande tillgänglighet. Ett aktuellt exempel är Region Stockholms applikation Alltid öppet. I mitten av juni informerade regionen att samtliga medborgare nu kunde boka kostnadsfri provtagning för covid-19 och antikroppar genom tjänsten. En förutsättning var att man hade tillgång till BankID. Än så länge är det bankerna som utfärdar sådana behörigheter. Generellt så nekar man fortfarande personer som företräds av en god man att få tillgång till BankID. Resultatet är att en stor grupp medborgare utesluts från Region Stockholms vårdapplikation som ursprungligen var tänkt att stärka tillgängligheten i vården. Många av assistansanvändarna i JAG Personlig assistans är, och bör också vara kritiska till en sådan utveckling. Förhoppningsvis kan riksdagen inom kort fatta beslut om ett statligt utfärdat ID-kort med e-legitimation. Utredningen är klar och regeringens remissrunda avslutades under våren. Du kan bland annat läsa MFD och Barnombudsmannens svar här. 

Assistansanvändarna i JAG lever med, och är ofta beroende av, ett omfattande nätverk av stödinsatser från samhället. Under våren 2020 har en stor del av samhället stängts ner för att bekämpa smittspridningen av covid-19. Det är djupt beklagligt att det fortfarande finns en begränsad förståelse hos våra beslutsfattare såväl nationellt som regionalt hur detta påverkar de grupper som till en större omfattning är beroende av samhälleliga insatser.

 Har du frågor kring det här eller andra juridiska frågor inom personlig assistans kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor. 

Här hittar du mina tidigare blogginlägg. 

The post Alltid öppet innebär aldrig öppet för många appeared first on JAG Personlig assistans.