JAG start > JAG Personlig assistans > Att ansöka om god man

Att ansöka om god man

Har du på grund av ålder eller funktionsnedsättning, behov av hjälp att fatta beslut om stort och smått och göra din röst hörd? Då kan du ha rätt till en god man.  

En god man har genom ett särskilt beslut från tingsrätten rätt att företräda dig. En god man kan hjälpa dig att fatta beslut, ta kontakt med myndigheter, ansöka om insatser och se till att du får det stöd med andra saker som du behöver i din vardag. Den gode mannen ska ta reda på vad du vill och behöver i olika situationer, och får inte agera mot din vilja. 

Du kan själv föreslå vem du vill ha som god man och huvudregeln är att tingsrätten ska utse den person som du väljer. En förutsättning är att hen uppfyller de formella kraven. Bland annat görs kontroller i Polisens belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register. Det är fullt möjligt att förordna två personer som delar på godmansuppdraget, om det behövs och är lämpligt. Det finns inga hinder för att förordna en anhörig och/eller någon som arbetar som personlig assistent till dig som god man.   

När tingsrätten har fattat beslut om vem ska vara din gode man får den personen ett särskilt förordnande som den kan visa upp vid kontakter med t.ex. myndigheter, vårdgivare, hyresvärd eller bank. Det vanligaste är att förordnandet gäller tills vidare men det kan också vara tidsbegränsat. I många kommuner erbjuds nya gode män utbildning för att lära sig vad det innebär att vara en god man och regler som gäller för uppdraget. Kommunens överförmyndare informerar också bl.a. om hur din ekonomi ska redovisas i en årsräkning. 

Så här gör du för att ansöka om god man:
  1. Utse en person du vill ska företräda dig.  Ta reda på om hen är villig att åta sig uppdraget.   
  2. Ladda ner en ansökningsblankett om godmanskap från din kommuns hemsida. De flesta kommuner har en kommunspecifik blankett. Är det en anhörig som söker för din räkning ska du antingen lämna ditt samtycke eller så ska det framgå av läkarintyget att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan lämna ditt samtycke.
  3. Ladda också ner en blankett för lämplighetsintyg från kommunens hemsida. Blanketten ska undertecknas av två utomstående personer som intygar att den föreslagna personen är lämplig för uppdraget.
  4. Be din läkare om ett intyg som visar att du behöver en god man.
  5. Be din LSS-handläggare eller kurator i kommunen att hen styrker ditt behov av god man genom en så kallad social berättelse.
  6. Skaffa personbevis både för dig och för den som ska vara god man.
  7. Skicka ansökan med alla bilagor (lämplighetsintyg, läkarintyg, social berättelse och personbevis) till tingsrätten där du bor. Är du osäker på vilken tingsrätt du tillhör så hittar du det här.
Vill du veta mer eller har frågor

Kontakta gärna någon av oss jurister. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.
Reglerna om god man hittar du i Föräldrabalken. 

Inlägget Att ansöka om god man dök först upp på JAG Personlig assistans.