JAG start > JAG Personlig assistans > Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning

Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning

I maj gav regeringen Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till initiativet finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Sverige har tagit på sig att samla in information som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt konventionen.

Riksföreningen JAG har länge påpekat att det behövs bättre kunskap om framförallt människor med intellektuella funktionshinder. I mitt förra blogginlägg uttryckte jag ett missnöje över att människor med funktionsnedsättning i statistik och forskning tenderar att behandlas som en homogen grupp. Därför är det extra glädjande att läsa om SCB:s nya direktiv. Tidigare i vår beviljades forskarna Matilda Svensson Chowdhury och Niklas Altermark forskningsstöd för att undersöka den förväntade livslängden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar utifrån politiska beslut. Initiativet till projektet kom från just Riksföreningen JAG. Återkommande rapporter visar att den psykiska ohälsan bland unga har dubblerats de senaste åren. Unga människor med funktionsnedsättning har sällan tillgång till god utbildning eller arbete. Sedan 2015 har dessutom omkring 1700 personer förlorat sin personliga assistans.

FN:s konvention lägger särskild vikt på att bättre statistik skulle göra det möjligt att granska staternas genomförande. Det innebär även att identifiera och bemöta hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför när man använder sina rättigheter. Här hos oss välkomnar vi initiativet, om än med en viss försiktighet. Vi har de senaste åren sett hur regeringen använt sig av skralt underbyggd statistik för att få Försäkringskassan till allt strängare bedömningar. Regeringen har bestämt att SCB:s arbete ska ske i samråd med Myndigheten för delaktighet och funktionshinderrörelsen. Förhoppningsvis kan det resultera i en hög ambitionsnivå och väl förankrade statistiska kategorier. Vi vet att dålig kunskap om samhällets ojämlikheter lätt leder till dåliga politiska beslut. Här hoppas jag på motsatsen.

 Har du juridiska frågor inom personlig assistans kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor. 

Här hittar du mina tidigare blogginlägg. 

Inlägget Bättre statistik om personer med funktionsnedsättning dök först upp på JAG Personlig assistans.