JAG start > JAG Personlig assistans > Hur kan LSS hanteras så nonchalant?

Hur kan LSS hanteras så nonchalant?

Bild på demonstrationsskylt där det står "Rasera inte assistansen!"

Min reflektion som ny jurist på JAG

Jag hade bara arbetat några dagar på JAG när jag fick vara med på två av våra interna utbildningsdagar. Jag har viss personlig erfarenhet av assistans sedan tidigare men hade aldrig arbetat inom assistansbranschen. Något som slog mig under utbildningen var den hängivenhet och det engagemang som finns på JAG, hur alla kollektivt brinner för att du som har stora funktionsnedsättningar ska ha rätt att leva ditt liv på dina egna villkor.

Tidigare arbetade jag som skadejurist på två olika försäkringsbolag. Rollen innebar att jag utredde ärenden för att bedöma om det fanns en skyldighet att betala skadestånd för en skada. Mina utredningar avsåg flera områden inom skadeståndsrätten, exempelvis entreprenad där två parter ingått avtal om att bygga en fastighet.

Området är väldigt starkt reglerat, exempelvis vad parterna får avtala om och vad som händer om det av någon anledning blir förseningar eller fel i det faktiska uppförandet av byggnaden. Avvikande från det som avtalats mellan parterna är förenat med kontraktsbrott och viten som kan landa på flera miljoner.

Vi fortsätter kämpa med dig –  för dina rättigheter

Jag har nu arbetat som juridisk rådgivare på JAG i 8 månader och har under denna tid fått förmånen att hjälpa flera uppdragsgivare att ansöka om personlig assistans, både hos kommunen och Försäkringskassan.

Något som jag noterat är hur slarvigt och nonchalant LSS hanteras av olika handläggare, hur de kontinuerligt och på ett nästan systematiskt sätt misstolkar lagen för att undvika att bevilja personlig assistans för personer som så uppenbart har rätt till det.

Under mina år som jurist har jag aldrig hört eller varit med om en lagstiftning som om och om igen tolkas så felaktigt som LSS gör, och en förändring behövs snarast.

Med det sagt så vill jag också inge hopp. Vi fortsätter kämpa med dig –  för dina rättigheter. För det är just vad personlig assistans är, en rättighet. Vi står vid din sida, för rätten till ett liv med självbestämmande.

Blogginlägg av Erika Holmberg, juridisk rådgivare på JAG.