JAG start > JAG Personlig assistans > Jobba hemifrån – hur funkar det med daglig verksamhet?

Jobba hemifrån – hur funkar det med daglig verksamhet?

De flesta av oss är oroliga över spridningen av covid – 19 och att man själv eller någon nära kan bli allvarligt sjuk.  Men även konsekvenserna av att mycket i samhället sätts på paus innebär en osäkerhet och oro. Nu ekar många arbetsplatser tomma då människor arbetar hemifrån i så stor utsträckning det går för att minska smittspridning.  Men hur fungerar det om man går på daglig verksamhet? 

För vissa assistansanvändare som tillhör riskgrupp för covid – 19 är det en självklarhet att vara hemma och inte gå till sin dagliga verksamhet just nu. Men för andra är det svårt om den dagliga verksamheten stänger ner. Det blir förvirrande att komma ur sina rutiner och det kan vara krångligt att förstå varför man inte kan gå dit. I mitt jobb som rådgivare hör jag gode män uttrycka att de  är oroliga för till exempel ökat självskadebeteende när rutiner, som att åka till den dagliga verksamheten, inte kan upprätthållas i det läge som råder idag.

Än har det inte kommit några nationella riktlinjer specifikt riktade till dagliga verksamheter inom LSS eller till personerna som arbetar där. Men vi har sett att flera kommunala verksamheter tillfälligt stänger ner för att skydda riskgrupper från smitta. Inom arbetslivet generellt uppmanas alla som kan arbeta hemifrån att göra det. Till skillnad från ett anställningsförhållande finns det ingen arbetsskyldighet att delta i en daglig verksamhet. LSS är en rättighetslagstiftning och människor som är berättigade till insatsen har rätt att få den verkställd. Men lagen kan brytas vid nödsituationer. I skrivande stund har någon sådan generell möjlighet inte öppnats för kommunerna. 

Om du idag på grund av nedstängd verksamhet eller för att du behöver vara hemma inte deltar i din dagliga verksamhet kan du behöva ansöka om fler assistanstimmar – eftersom det är ett tillfälligt behov ska det göras via kommunen. Du som har din assistans hos oss kan höra av dig till oss juridiska rådgivare om du behöver stöd med ansökan! En ansökan bör göras skriftligt och likaså ska beslutets kommuniceras skriftligt. Vi har en enkel mall som det går bra att använda. 

Vi har kontaktat alla kommuner och vädjat att de ska handlägga ansökningar om tillfälliga utökningar enkelt och snabbt. Det för att förbereda inför en situation där människors behov snabbt kan komma att ändras. 

Ta hand om er och varandra!  

Här hittar du alla mina tidigare blogginlägg.  

Bilden är från projektet Vi vill bidra – en samverkansmodell mellan kommun, arbetsgivare och deltagare med personlig assistans. Personer med komplexa funktionsvariationer kan utföra riktiga arbetsuppgifter, få en meningsfull sysselsättning och bidra på en arbetsplats.

The post Jobba hemifrån – hur funkar det med daglig verksamhet? appeared first on JAG Personlig assistans.