Stärkt assistans

Vad innebär lagändringen för den personliga assistansen?

Lagändringen innebär ett återställande av assistansrätten för stora grupper som har blivit av med den under de senaste åren.

  1. För barn ska mycket mindre avdrag göras för föräldraansvar. Det blir istället ett schablonavdrag som är lika för alla och utgår från barnets ålder.
  2. För personer med intellektuell funktionsnedsättning blir det ett förebyggande stöd för att hindra att man skadar sig själv eller andra om man är i behov av det. Det här är ett nytt grundläggande behov i lagen.
  3. Praktisk hjälp, motivering och aktivering ska nu räknas in i de grundläggande behoven. Det kommer innebära en tryggare assistans och mer tid som räknas in för dem som har de här behoven.
  4. Ett annat nytt grundläggande behov i lagändringen är ett löpande stöd om man behöver det på grund av medicinska skäl som tex allvarlig epilepsi.

Hur vet jag om jag är en av dem som lagändringen gäller?

Det är barn och personer som har ett behov av stöd som inte bara är praktiskt utan som behöver aktiverings- och motiveringsinsatser för att klara sin vardag som berörs mest av lagändringen.  Men även personer som behöver löpande stöd för att förebygga skada eller på grund av medicinska skäl som till exempel epilepsi.

För barn gäller det oavsett vilken personkrets i LSS barnet tillhör, men det är naturligtvis de barn som har störst behov som berörs mest. Även vuxna personer som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 och har intellektuella funktionsnedsättningar (”psykiska” funktionsnedsättningar som det står i lagen) berörs av förändringarna.

 

Den här hjälpen kan du få från oss

Vi har en stor kompetens inom assistansjuridik och våra juridiska rådgivare hjälper till med information och även stöd vid ansökan. Ring 08-789 30 03 eller mejla kontakt@jag.se så hjälper vi dig.  Här kan du läsa mer om vårt juridiska stöd. 

Kommer kommunerna och Försäkringskassan att göra samma bedömningar av behov?

Nej det tror vi inte. Men reglerna om de grundläggande behoven blir tydligare nu, så det är möjligt att det blir mer likartade bedömningar än tidigare. Däremot kommer bedömningarna om föräldraansvar att göras lika.

Tabell över hur föräldraansvar kommer bedömas när Lagändringen Stärkt assistans träder i kraft 2023.

Hur föräldraansvar enligt Stärkt assistans kommer att bedömas.


Även om reglerna blir tydligare nu är det osäkert hur myndigheterna kommer att tillämpa dem. Ny rättspraxis kommer att behöva utvecklas. Därför är det viktigt att ta hjälp redan vid ansökan och att överklaga ett beslut man är missnöjd med.

Gäller lagändringen både för försäkringskassa och kommun?

Ja det gör den! Samma ändringar görs både i LSS för kommunen och i Socialförsäkringsbalken för Försäkringskassan.

Jag har assistansersättning men behöver fler timmar och lagändringen ser ut att gälla mig. Är det någon fara att söka igen?

Det kan fortfarande finnas vissa risker att det påverkar assistansbeslutet negativt tyvärr. Trots att omprövningsstoppet fortfarande gäller hos Försäkringskassan så ser vi att det kan finnas en risk med att göra en ny ansökan. Rådgör alltid med någon som är kunnig om assistansreglerna innan du gör ansökan.

Blogginlägg om Stärkt assistans

Gott nytt LSS år!  
Blogginlägg av Cecilia Wiestål, juridisk rådgivare på JAG. “Den 1 januari 2023 ändras LSS regler gällande personlig assistans med syfte att stärka assistansrätten för de grupper som under de senaste åren kommit att uteslutas. Det här blogginlägget handlar om varför lagändringen är så viktig, vad den innebär, och vilka som berörs. Läs mer.

Om utredningen Stärkt assistams

Lagändringen föreslogs i en utredning som kallades Stärkt assistans där en representant från JAG, Cecilia Blanck, deltog som expert. I filmen nedan intervjuas JAGs juridiska samordnare Anna Strimbold av Bo Öhlén om utredningens förslag.

 

”Vi satt med i expertgruppen i utredningen och hjälpte till att utforma de här förändringarna utifrån vår långa erfarenhet av att stötta just barn och personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få och använda personlig assistans för att leva ett liv i frihet. Nu ska vi vara med och se till att det blir verklighet också!

Cecilia Blanck, JAG

Kontakta oss för information och stöd

Ring 08-789 30 03 eller mejla kontakt@jag.se så hjälper vi dig.