JAG start > JAG Personlig assistans > LSS efter valet

LSS efter valet

Så här dagarna efter valet är det många frågor som hänger obesvarade i luften. Det är stora frågor om vem som ska vara vår statsminister de kommande fyra åren och vilka partier som kommer sitta i regering tillsammans. Det är naturligtvis också frågor om alla de vallöften som getts. Kommer partierna stå för vad de lovat? Assistanskoll har ställt frågor till partierna om vad de vill göra när det kommer till LSS och stöd till personer med funktionsnedsättning. Expressen har också gjort en granskning av var partierna står i frågor om LSS och då främst i frågan om alla de barn och familjer som inte får det stöd som man kan förvänta sig från samhället. Det är tydligt att det finns en stor majoritet i riksdagen för att återställa LSS och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ger hopp om framtiden!

Jag vill återvända till den fråga som jag tog upp i ett blogginlägg i januari. Inlägget handlar om alla de människor som har förlorat sin rätt till assistans med anledning av att de har behov av assistans av någon med ingående kunskaper om deras person och funktionsnedsättning. Det så kallade femte grundläggande behovet. Många av de som fått rätt till assistans utifrån det femte grundläggande behovet har under de senaste åren förlorat denna rättighet. Motiveringarna till att assistans nekas – trots att varken funktionsnedsättningar eller behov förändrats – är grumliga och mycket svåra att förstå. Så här skrev jag i januari.

Men det som verkligen bekymrar är att myndigheter och domstolar konstaterar att behovet av stöd från en annan person för att klara av att leva finns där, men det ger inte rätt till personlig assistans. Och med det beslutet så lämnas personen åt sitt öde. Myndigheter med ansvar för en enskild individs möjligheter att leva som andra tar inget som helst ansvar för att en får det stöd en har behov av.

Jag hoppas och tror att politikerna håller på att hitta rätt i assistansfrågan nu. Att de faktiskt ser hur det drabbar enskilda och familjer när man drar undan ett livsviktigt stöd. Det faktum att assistansen blev en valfråga visar också tydligt på att vi fortfarande lever i ett samhälle där vi står upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter! Till alla de politiker som nu ska ge sig i kast med att göra verklighet av sina vallöften så vill jag påminna om att arbetet med att återupprätta LSS och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning också måste inkludera alla de människor med intellektuella funktionsnedsättningar som har behov av ett ständigt stöd från någon som har ingående kunskaper om deras person och funktionsnedsättning. Politikerna måste säkerställa att alla de som behöver assistans med det femte grundläggande behovet får rätt till det. Politikerna måste också säkerställa att alla de personer som förlorat sina rättigheter under de senaste åren får dessa rättigheter tillbaka.

The post LSS efter valet appeared first on JAG Personlig assistans.