fbpx

Ny viktig dom bekräftar det vi tänkte – att en måltid är en måltid!

Ny viktig dom bekräftar det vi tänkte – att en måltid är en måltid!

För två år sedan började Försäkringskassan att räkna bort egenvård från de grundläggande behoven. Efter en påhittig tolkning av ett flera år gammalt rättsfall – som gällde massage och varma bad – framförde kassan plötsligt uppfattningen att sondmåltider var egenvård och därför inte hörde till måltidsbehovet i LSS mening.

Kassan ansåg också i några fall att insmörjning på grund av hudbesvär var egenvård och inte hörde till hygienbehovet. Många kommuner tog efter detta exempel och begränsade på samma sätt. Begränsningarna gjordes trots att det i själva verket inte uttryckligen står i det tidigare rättsfallet att hjälp med egenvård inte kan vara ett grundläggande behov. Många barn och vuxna med stort och kvalificerat assistansbehov drabbades. När tid för sondmåltider och annat räknats bort kunde det kvarvarande grundläggande hjälpbehovet vara för litet för att ge rätt till assistans. Assistansen drogs in eller nekades från början från Försäkringskassa eller kommun.

Vi är många jurister och andra som hela tiden har hävdat att Försäkringskassans tolkning av rättspraxis är fel och att begränsningarna strider mot lagen. Kammarrätterna har också sett det så. Sedan något år har vi väntat på Högsta förvaltningsdomstolens slutliga ställningstagande.

Idag kom avgörandet som återställer rättsläget.

I sin dom underkände Högsta förvaltningsdomstolen Försäkringskassans begränsning av assistansrätten när det gäller egenvård. I domen bekräftas att egenvårdinsatser visst kan räknas som grundläggande behov enligt LSS och ge rätt till personlig assistans. Det här innebär bland annat att sondmåltider ska räknas som måltider i LSS mening, något de allra flesta nog tycker är självklart då det ju hur som helst handlar om att få i sig den näring en behöver. Måltider är ett av de grundläggande behov som avgör om en person har rätt till personlig assistans och statlig assistansersättning. Fortfarande gäller det under förutsättning att den hjälp som behövs vid måltiden – som vid alla grundläggande behov – bedöms vara av tillräckligt integritetskänslig karaktär. Den som intar sin mat och dryck via sond ska nu i alla fall få sina måltider räknade som grundläggande behov, vilket ökar utsikten att beviljas personlig assistans och assistansersättning. Det kan alltså vara läge att göra en ny ansökan.

Det är välkommet att Högsta förvaltningsdomstolen nu har värnat assistansrätten och tydligt markerat mot Försäkringskassans orimliga tolkningar av rättspraxis. Det finns fler fel som behöver rättas till. Jag hoppas att dagens dom nu stärker alla förvaltningsdomstolar i rollen som lagens väktare!

Anna Strimbold
Anna Strimbold
Anna Strimbold är juridisk samordnare hos oss och har över 25 års erfarenhet av juridik inom LSS.

2 Comments

  1. Kerstin Boström skriver:

    Det känns otroligt bra med denna nya dom runt sondmat.
    Till slut segrade förnuftet, åtminstone i denna fråga.

  2. Anna Strimbold skriver:

    Ja! Jag tror som du Kerstin att domen ger en viktig signal om sunt förnuft och att Försäkringskassan inte är allsmäktig utan faktiskt måste följa lagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

X