Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Föreningen JAG samarbetade 2010–2013 med Högskolan i Jönköping i ett forskningsprojekt med arvfondsstöd som handlar om barn med omfattande funktionsnedsättningar och hur deras delaktighet i familjeaktiviteter kan underlättas. Projektledare var Jenny Wilder och projektassistent Anna Karin Axelsson. Mats Granlund från Högskolan i Jönköping och Cecilia Blanck från Föreningen JAG ingick i projektgruppen.

Syftet med projektet var att undersöka och underlätta för barn med betydande funktionsnedsättningar att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter. Projektet studerade vilka aktiviteter barn och ungdomar med betydande funktionsnedsättningar är delaktiga i och hur deras faktiska delaktighet i familjeaktiviteter ser ut.

Målet var att underlätta barns och ungdomars delaktighet i familjeaktiviteter, bland annat genom det utbildningsmaterial för personliga assistenter och vägledningsmaterial för familjer om barns och ungdomars delaktighet i familjelivet som togs fram i projektet.

– Vi vet att barn med betydande funktionshinder ibland har svårt att delta i aktiviteter med sin familj. Många har en personlig assistent som stöd men att arbeta hemma i någons familj är svårt. Projektet studerade vilka aktiviteter barn och ungdomar med betydande funktionshinder är delaktiga i samt vad som hindrar och underlättar barnens deltagande. Vi tittade också på hur de personliga assistenterna kan stödja barnen, säger Jenny Wilder.

Kunskap saknas hos professionella
Det saknas också kunskap hos professionella som träffar familjer, t ex i skola och sjukvård, om hur vardagen ser ut för barn/ungdomar med betydande funktionshinder och deras familjer. Därför blir det också osäkert var det är viktigast att rikta stöd och service och hur det ska se ut för att göra mest nytta. Och, den här gruppen är en mycket blandad grupp! Alla familjer ser olika ut, har olika livssituationer och olika intressen.

Underlaget för projektet
60 familjer fyllde i ett frågeformulär och 11 föräldrar och 9 personliga assistenter berättade om sina erfarenheter i intervjuer. Resultatet av projektet presenteras i boken Jag är med!

Här finns boken!
Ladda ner boken som som PDF.

Köp boken Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter. 120 sidor (2013)

Vill du boka en föreläsning om barn och personlig assistans?
Kontakta Maggan Carlsson, tel 08-789 30 44 eller e-post maggan.carlsson@(a)jag.se