ENIL

Föreningen JAG är medlem i ENIL som är ett europeiskt nätverk för Independent Living.

Det är ENIL som anordnar frihetsmarschen Freedom Drive.

Medlemmar i Föreningen JAG har deltagit i Freedom Drive flera gånger och i samband med det även träffat de svenska EU-parlamentarikerna.

Independent Living »      

Bli medlem i Föreningen JAG »