IQ-diskriminering, vad är det?

Vi är alla medborgare, och vi har alla samma människovärde, oavsett färdigheter och funktionsförmåga. Ändå behandlas vi med nedsatt intellektuell förmåga och stora kommunikationssvårigheter uppenbart sämre än andra i många sammanhang.

Längre ner på den här sidan hittar du exempel på tydlig IQ-diskriminering. Och det finns många fler. Föreningen JAGs medlemmar accepterar inte att bli utsorterade och behandlade som mindre värda än andra. Vi kräver att bli behandlade som fullvärdiga medborgare i alla avseenden och i alla situationer och att våra mänskliga rättigheter respekteras. Vi vill stoppa IQ-diskrimineringen!

Exempel på IQ-diskriminering

Den som inte tydligt kan uttrycka sin vilja till vem som helst anses inte ha någon. Den som behöver stöd av en god man som en känner väl och kan kommunicera med blir därför ofta sedd som ett objekt för andras omsorger. Ens individualitet, behov och vilja avfärdas av samhället som anhörigas önsketänkade eller projicerade egna behov. Vi hänvisas ofta till standardlösningar när andra kan utforma sitt liv mer individuellt.

Bara för att vi inte själva kan arbetsleda våra assistenter anses vi inte ha behov av ett individuellt utformat stöd. I själva verket är vårt behov av en nära och långvarig relation till den som assisterar större än för många andra. Och vi har svårare än många andra att anpassa oss till andras behov och livsstil, t ex i kollektiva boendeformer. För oss är personlig assistans nyckeln till självbestämmande. Det får aldrig bli tvärtom – att självbestämmande är nyckeln till personlig assistans.

Vi hänvisas som barn till undervisning i särskolans träningsklasser, en organisation med rötter i avskiljandet av de ”obildbara”. Där får vi i bästa fall kollektiva upplevelser där ambitionen är att vi ska delta. Vi förvägras oftast både undervisning på vår individuella nivå och gemenskap med jämnåriga utan funktionsnedsättningar. Vi går ofta ut skolan utan att ha lärt oss att läsa, räkna eller fått grundläggande kunskaper om samhället.

Våra stora funktionsnedsättningar skymmer de förmågor vi faktiskt har. Tack vare personlig assistans skulle vi kunna bidra på vanliga arbetsplatser, känna oss värdefulla och skapa vuxna relationer med arbetskamrater, som alla andra. Istället hänvisas vi ofta till att vistas på stängda dagliga verksamheter. Personer med lindrigare funktionsnedsättning och/eller bättre kommunikativ förmåga inkluderas allt mer på andra arbetsplatser. Vi blir sist kvar på daginstitutionerna.

Ofta måste en visa att en förstår och kan använda ett hjälpmedel innan det förskrivs. Vi som behöver mer tid att lära oss att använda ett mer avancerat hjälpmedel får därför aldrig chansen.

Många av oss har fått erfara att deltagande i ett spännande sommarläger, föreningar eller fritidsaktiviteter villkoras med att ”man ska kunna ta instruktioner” eller ”man måste kunna förstå och delta själv”.

Vi påverkar på

Plats: Spånga IP i Stockholms kommun.

Öppettider: 15.30–20 varje dag, utom söndag, öppet 15–20

Föreningen JAG finns på plats to, fre, lö och sönd i tält B02, nära scenen.

14/6 Torsdag
 Dagens tema på Järvaveckan är arbetsmarknad och etablering – vi pratar om yrket personlig assistans, rekrytering. Föreningen JAGs arvsfondsprojekt Vi vill bidra är med och berättar. 
15/6 Fredag
Dagens tema på Järvaveckan är delaktighet och valdeltagande – vi pratar om IQ-diskriminering, rätt att rösta, självbestämmande med beslutsstöd + manifestation
16/6 Lördag
Dagens tema på Järvaveckan är bostad och stadsmiljö – vi pratar tillgänglighet och hjälpmedel (IQ-diskriminering)
17/6 Söndag
Dagens tema på Järvaveckan är trygghet och insatser – vi pratar personlig assistans

Läs mer om Järvaveckan här.

Föreningen JAG har ett tält på Hamnplan, H239, i Almedalen hela Almedalsveckan 2018. Här kommer det att vara seminarier, föreläsningar, debatter,  och politikerutfrågningar. Välkommen!

Praktisk info för dig som åker till Almedalen.

Program i JAG-tältet

*webbsändning

Söndag 1/7
17.00–17.30 Finns det en inbyggd IQ-diskriminering i direktiven till LSS-utredningen?* Statssekreterare Maja Fjaestad, Heta stolen-utfrågning.
17.30 Uppstartstal – JAG tar plats i Almedalen 2018!
17.45 Pepp, musik och gemensam promenad till talet

Måndag 2/7
11.30–12 Musik i JAG-tältet
13.00–14.30 Vad har Vänsterpartiet för funktionshinderspolitiska ambitioner?* I samarbete med den samlade svenska funktionshinderrörelsen och arbetsgivarföreningen KFO.
13.00–13.30 Försnack
13.30–13.50 Eva Hamilton intervjuar Ulla Andersson, vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.
13.50–14.30 Eftersnack
17.45 Pepp, musik och gemensam promenad till talet

Tisdag 3/7
10.30–11.15 Värdet av aktivism: anhöriga och personlig assistans* Matilda Svensson Chowdhury, fil dr i historia och utredare på Stiftelsen JAG
11.30–11.55 Vem får och kan bidra? Andra perspektiv kring funktionsnedsättningar och arbetsliv.* Anna Karlsson, projektledare och Josefine Abrahamsson, projektdeltagare, Vi vill bidra
12.00–12.30 Musik i JAG-tältet
14–14.45 Förbisedd, osynliggjord och förminskad. Hur bekämpas IQ-diskriminering? * Niklas Altermark, Ph.D/Fil.Dr, forskare Lunds universitet, Magnus Andén och Cecilia Blanck
15–15.45 Vad är dyrast – personlig assistans eller gruppboenden? *
Hans Knutsson, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet och Matilda Svensson Chowdhury, fil dr i historia och utredare på Stiftelsen JAG
17.45 Pepp, musik och gemensam promenad till talet

Onsdag 4/7
10–10.45 Framgångssagan personlig assistans – frihetsreform som ifrågasatts från första stund* Anna Strimbold, juridisk samordnare JAG Personlig assistans, Svante Fjällbäck, pappa till Olle Fjällbäck
11–11.45 Dåtid och samtid, institutioner och glömska – vad kan vi lära av funktionsrättshistorien?* Samtal mellan författaren Ingrid Hedström och forskaren Matilda Svensson Chowdhury, fil dr i historia och utredare på Stiftelsen JAG
11.45–12.15 Musik i JAG-tälet
14.15–14.40 Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor* Anna Karlsson, projektledare, Vi vill bidra
17.45 Pepp, musik och gemensam promenad till talet

Torsdag 5/7

11.00-11.30 Ska självbestämmande vara ett villkor eller en målsättning för personlig assistans?Heta stolen-utfrågning:
11.30-11.55 Vem får och kan bidra? Andra perspektiv kring funktionsnedsättningar och arbetsliv.
14.15-14.45 Ska inte alla barn få växa upp i en familj?

Fredag 6/7

11.00-11.30 Vem tvingas bo på institution?
14.00-14.30 Heta stolen-utfrågning: Hur lyfter vi yrket personlig assistent?

OBS! Programmet och vem som är med på de olika punkterna kan komma att ändras.

Det här kan du göra

Först och främst, stå upp för allas lika värde och säga till om du märker att människor inte får samma chanser eller behandlas illa på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning.

Om du blivit utsatt för diskriminering kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. 

Om du har Facebook kan du uppdatera din profilbild så att du också får texten ”Sluta IQ-diskriminera” på din bild så att ännu fler förstår. 

Har du blivit IQ-diskriminerad och vill dela din historia?
Är du en av alla medlemmar i JAG som åker till Almedalen i år? Har du blivit IQ-diskriminerad och kan tänka dig att dela din historia för att få stopp på diskrimineringen? Vi kommer att göra korta reportage under Almedalsveckan med alla som vill dela sin historia och lägga ut på Föreningen JAGs olika sociala medier.  Vill du vara med? Hör av dig till jessica.linder.jansson@jag.se, telefon 08-789 30 32 eller prata med henne på plats i Visby för att vara med och dela din historia.