IQ-diskriminering, vad är det?

Vi är alla medborgare, och vi har alla samma människovärde, oavsett färdigheter och funktionsförmåga. Ändå behandlas vi med nedsatt intellektuell förmåga och stora kommunikationssvårigheter uppenbart sämre än andra i många sammanhang.

Längre ner på den här sidan hittar du exempel på tydlig IQ-diskriminering. Och det finns många fler. Föreningen JAGs medlemmar accepterar inte att bli utsorterade och behandlade som mindre värda än andra. Vi kräver att bli behandlade som fullvärdiga medborgare i alla avseenden och i alla situationer och att våra mänskliga rättigheter respekteras. Vi vill stoppa IQ-diskrimineringen!

Exempel på IQ-diskriminering

Den som inte tydligt kan uttrycka sin vilja till vem som helst anses inte ha någon. Den som behöver stöd av en god man som en känner väl och kan kommunicera med blir därför ofta sedd som ett objekt för andras omsorger. Ens individualitet, behov och vilja avfärdas av samhället som anhörigas önsketänkade eller projicerade egna behov. Vi hänvisas ofta till standardlösningar när andra kan utforma sitt liv mer individuellt.

Bara för att vi inte själva kan arbetsleda våra assistenter anses vi inte ha behov av ett individuellt utformat stöd. I själva verket är vårt behov av en nära och långvarig relation till den som assisterar större än för många andra. Och vi har svårare än många andra att anpassa oss till andras behov och livsstil, t ex i kollektiva boendeformer. För oss är personlig assistans nyckeln till självbestämmande. Det får aldrig bli tvärtom – att självbestämmande är nyckeln till personlig assistans.

Vi hänvisas som barn till undervisning i särskolans träningsklasser, en organisation med rötter i avskiljandet av de ”obildbara”. Där får vi i bästa fall kollektiva upplevelser där ambitionen är att vi ska delta. Vi förvägras oftast både undervisning på vår individuella nivå och gemenskap med jämnåriga utan funktionsnedsättningar. Vi går ofta ut skolan utan att ha lärt oss att läsa, räkna eller fått grundläggande kunskaper om samhället.

Våra stora funktionsnedsättningar skymmer de förmågor vi faktiskt har. Tack vare personlig assistans skulle vi kunna bidra på vanliga arbetsplatser, känna oss värdefulla och skapa vuxna relationer med arbetskamrater, som alla andra. Istället hänvisas vi ofta till att vistas på stängda dagliga verksamheter. Personer med lindrigare funktionsnedsättning och/eller bättre kommunikativ förmåga inkluderas allt mer på andra arbetsplatser. Vi blir sist kvar på daginstitutionerna.

Ofta måste en visa att en förstår och kan använda ett hjälpmedel innan det förskrivs. Vi som behöver mer tid att lära oss att använda ett mer avancerat hjälpmedel får därför aldrig chansen.

Många av oss har fått erfara att deltagande i ett spännande sommarläger, föreningar eller fritidsaktiviteter villkoras med att ”man ska kunna ta instruktioner” eller ”man måste kunna förstå och delta själv”.

Det här kan du göra

Först och främst, stå upp för allas lika värde och säga till om du märker att människor inte får samma chanser eller behandlas illa på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning.

Om du blivit utsatt för diskriminering kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. 

Om du har Facebook kan du uppdatera din profilbild så att du också får texten ”Sluta IQ-diskriminera” på din bild så att ännu fler förstår. 

Har du blivit IQ-diskriminerad och vill dela din historia?
Är du en av alla medlemmar i JAG som åker till Almedalen i år? Har du blivit IQ-diskriminerad och kan tänka dig att dela din historia för att få stopp på diskrimineringen? Vi kommer att göra korta reportage under Almedalsveckan med alla som vill dela sin historia och lägga ut på Föreningen JAGs olika sociala medier.  Vill du vara med? Hör av dig till jessica.linder.jansson@jag.se, telefon 08-789 30 32 eller prata med henne på plats i Visby för att vara med och dela din historia.