JAG Finland

I Finland finns Föreningen JAG. Det är en systerförening till Föreningen JAG med samma målsättning, som arbetar intressepolitiskt i Finland.

I Finland finns också JAG Assistans som är ett helägt dotterbolag till JAG Personlig assistans. JAG Assistans kan ordna personlig assistans för medlemmar i den finska Föreningen JAG och har också  skrivit samarbetsavtal med ett par finska kommuner men utvecklingen i Finland går väldigt långsamt. Institutionstänkandet är mycket starkt i Finland och politiker och beslutsfattare i allmänhet tror inte att människor med intellektuella funktionsnedsättningar kan leva ett självvalt liv med personlig assistans.

JAG Assistans webbplats »