Pressmeddelanden

Samtal med (KD) om människovärde och personlig assistans

– Människovärdet och människors lika värde gäller alla. Det är grundläggande för oss kristdemokrater. Jag är därför tacksam för dagens samtal om vikten av den personliga assistansen, behovet av en stärkt schablonersättning och rätten att bli respekterad och behandlad med värdighet, sa Christian Carlsson (KD), socialutskottets ordförande vid ett möte den 16 mars med Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén och Anna Söderberg, styrelseledamot i Riksföreningen JAG.

Samtal med (KD) om människovärde och personlig assistans

– Människovärdet och människors lika värde gäller alla. Det är grundläggande för oss kristdemokrater. Jag är därför tacksam för dagens samtal om vikten av den personliga assistansen, behovet av en stärkt schablonersättning och rätten att bli respekterad och behandlad med värdighet, sa Christian Carlsson (KD), socialutskottets ordförande vid ett möte den 16 mars med Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén och Anna Söderberg, styrelseledamot i Riksföreningen JAG.

Viktigt samtal med (S) om personlig assistans och mänskliga rättigheter

– För mig är målet ett samhälle som både är tryggt och tillgängligt oavsett vem du är. Här behöver politiken fortsätta att leverera och det är med oro vi ser att också JAGs medlemmar drabbas kraftigt av den ekonomiska utvecklingen, sa Fredrik Lundh Sammeli (S), socialutskottets vice ordförande, vid ett möte den 9 mars med Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén och Anna Söderberg, styrelseledamot i Riksföreningen JAG.

Viktigt samtal med (S) om personlig assistans och mänskliga rättigheter

– För mig är målet ett samhälle som både är tryggt och tillgängligt oavsett vem du är. Här behöver politiken fortsätta att leverera och det är med oro vi ser att också JAGs medlemmar drabbas kraftigt av den ekonomiska utvecklingen, sa Fredrik Lundh Sammeli (S), socialutskottets vice ordförande, vid ett möte den 9 mars med Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén och Anna Söderberg, styrelseledamot i Riksföreningen JAG.

Utredning föreslår enbart statlig assistans – förhoppning om mer robust och rättssäkert system

Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans har idag presenterats och i den föreslås att all personlig assistans ska vara statlig. Enligt bestänkandet kommer bland annat alla som idag har personlig assistans beslutad av kommunen få statlig assistans från 1 januari 2026.

Utredning föreslår enbart statlig assistans – förhoppning om mer robust och rättssäkert system

Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans har idag presenterats och i den föreslås att all personlig assistans ska vara statlig. Enligt bestänkandet kommer bland annat alla som idag har personlig assistans beslutad av kommunen få statlig assistans från 1 januari 2026.

När ska den röda mattan rullas ut för ALLA som är i akut behov av personlig assistans?

”ALS är en fruktansvärd sjukdom – och byråkratin gör den värre” skrev Hanne Kjöller i Dagens Nyheter för en tid sedan. Vi assistansanvändare med omfattande och intellektuell funktionsnedsättning intygar att så är fallet. Långa handläggningstider skapar omänskligt lidande för många och våra anhöriga kämpar dygnet runt ofta med sin hälsa som insats. 

När ska den röda mattan rullas ut för ALLA som är i akut behov av personlig assistans?

”ALS är en fruktansvärd sjukdom – och byråkratin gör den värre” skrev Hanne Kjöller i Dagens Nyheter för en tid sedan. Vi assistansanvändare med omfattande och intellektuell funktionsnedsättning intygar att så är fallet. Långa handläggningstider skapar omänskligt lidande för många och våra anhöriga kämpar dygnet runt ofta med sin hälsa som insats. 

Pressinbjudan till nordisk konferens om personlig assistans – framgångssagan och utmaningarna

Riksföreningen JAG anordnar en nordisk konferens den 2–3 december i Stockholm i samarbete med Föreningen JAG i Finland och Foreningen JAG i Norge. Konferensen arrangeras med stöd av Nordens välfärdscentrum.

Pressinbjudan till nordisk konferens om personlig assistans – framgångssagan och utmaningarna

Riksföreningen JAG anordnar en nordisk konferens den 2–3 december i Stockholm i samarbete med Föreningen JAG i Finland och Foreningen JAG i Norge. Konferensen arrangeras med stöd av Nordens välfärdscentrum.