Pressmeddelanden

Gatuteater och Heta stolen-samtal med Riksföreningen JAG under Almedalsveckan 2023

Kommer regeringen höja assistansersättningen 2024 så vi kan få en kvalitativ och hållbar personlig assistans även i framtiden? Hur kommer det sig att 900 barn i Sverige idag växer upp på barnboende? När ska livskvalitet och människovärde sluta mätas i intellektuell kapacitet? Det är några av frågorna till de riksdagspolitiker som Riksföreningen JAG bjuder in till Heta stolen-samtal under Almedalsveckan 2023.

Gatuteater och Heta stolen-samtal med Riksföreningen JAG under Almedalsveckan 2023

Kommer regeringen höja assistansersättningen 2024 så vi kan få en kvalitativ och hållbar personlig assistans även i framtiden? Hur kommer det sig att 900 barn i Sverige idag växer upp på barnboende? När ska livskvalitet och människovärde sluta mätas i intellektuell kapacitet? Det är några av frågorna till de riksdagspolitiker som Riksföreningen JAG bjuder in till Heta stolen-samtal under Almedalsveckan 2023.

JAG välkomnar statligt huvudmannaskap för assistansen

Riksföreningen JAG lämnat vårt yttrande på betänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9) till Socialdepartementet. Där redogör vi för Riksföreningen JAGs syn på delar av betänkandet, med fokus på de förslag som rör rätten till personlig assistans för personer med det mest omfattande assistansbehovet. 

JAG välkomnar statligt huvudmannaskap för assistansen

Riksföreningen JAG lämnat vårt yttrande på betänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9) till Socialdepartementet. Där redogör vi för Riksföreningen JAGs syn på delar av betänkandet, med fokus på de förslag som rör rätten till personlig assistans för personer med det mest omfattande assistansbehovet. 

IQ-diskriminering och mänskliga rättigheter i fokus i samtal med (MP)

– Jag visste inte att det bor så pass många barn på ”barnhem” i Sverige och att detta kan kopplas till neddragningar i den personliga assistansen. Det berörde mig mycket, sa Ulrika Westerlund (MP), ledamot i Socialutskottet och talesperson för funktionsrättsfrågor i Miljöpartiet när hon träffade Riksföreningen JAG.

IQ-diskriminering och mänskliga rättigheter i fokus i samtal med (MP)

– Jag visste inte att det bor så pass många barn på ”barnhem” i Sverige och att detta kan kopplas till neddragningar i den personliga assistansen. Det berörde mig mycket, sa Ulrika Westerlund (MP), ledamot i Socialutskottet och talesperson för funktionsrättsfrågor i Miljöpartiet när hon träffade Riksföreningen JAG.

European Independent living day – en ständig kamp för ett liv i frihet

Idag, den 5 maj är det European Independent Living Day. Riksföreningen JAG vill uppmärksamma att personer med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande tvingas leva inlåsta på institution i Europa, idag. Och att det i ett välfärdsland som Sverige finns en rädsla hos assistansanvändare att gå institutionalisering till mötes i stället för Independent Living.

European Independent living day – en ständig kamp för ett liv i frihet

Idag, den 5 maj är det European Independent Living Day. Riksföreningen JAG vill uppmärksamma att personer med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande tvingas leva inlåsta på institution i Europa, idag. Och att det i ett välfärdsland som Sverige finns en rädsla hos assistansanvändare att gå institutionalisering till mötes i stället för Independent Living.

Utan assistans stannar livet – viktigt samtal om mänskliga rättigheter med (L)

–  Det är mycket värdefullt att få ta del av hur vardagen fungerar för Magnus, Anna och andra som är i behov av personlig assistans genom att träffas på detta sätt. Tillsammans tog vi kampen för att LSS skulle inrättas på 90-talet och nu behöver vi tillsammans ta kampen för att LSS ska vara den rättighetslagstiftning som den är tänkt att vara. Höjd schablonersättning kommer jag fortsätta att driva på för och jag hoppas att fler partier förstår behovet av detta, sa Malin Danielsson (L) ledamot i Socialutskottet och talesperson för funktionsrättsfrågor för Liberalerna, i ett möte med Riksföreningen JAG.

Utan assistans stannar livet – viktigt samtal om mänskliga rättigheter med (L)

–  Det är mycket värdefullt att få ta del av hur vardagen fungerar för Magnus, Anna och andra som är i behov av personlig assistans genom att träffas på detta sätt. Tillsammans tog vi kampen för att LSS skulle inrättas på 90-talet och nu behöver vi tillsammans ta kampen för att LSS ska vara den rättighetslagstiftning som den är tänkt att vara. Höjd schablonersättning kommer jag fortsätta att driva på för och jag hoppas att fler partier förstår behovet av detta, sa Malin Danielsson (L) ledamot i Socialutskottet och talesperson för funktionsrättsfrågor för Liberalerna, i ett möte med Riksföreningen JAG.