Stiftelsen JAG

Stiftelsen JAG grundades 1996 och har som ändamål att ge stöd och trygghet till personerna som har sin assistans i JAG. Stiftelsen har bland annat till uppgift att dokumentera och sprida kunskap om personlig assistans till politiker och andra beslutsfattare.