Utredning om LSS och personlig assistans

En utredning med fokus på personer med de största funktionsnedsättningarna som behöver stöd för att vara självbestämmande. En första del av utredningen presenterades under Almedalen 2018. 

Projektet består av både ny forskning och sammanställt befintligt material om personlig assistans och levnadsvillkor. Men också om samhällskostnader, alternativkostnader och konsekvenser av olika insatser för personer med de största behoven.

Mycket av den forskningen som finns om personlig assistans har fokuserat på människor med rörelsenedsättningar och människor med lättare kognitiva nedsättningar. Det betyder att de erfarenheter som människor med kombinationer av omfattande kognitiva nedsättningar och rörelsenedsättningar samt deras närstående har gjort sällan har studerats.

Projekts syfte är att studera erfarenheter av LSS-insatser som människor med kombinationer av omfattande funktionsnedsättningar och deras nära anhöriga har gjort mellan 1994–2018. Detta för att skapa ny kunskap om vilka effekter insatserna har i människors liv idag och har haft sedan rättighetslagen infördes år 1994. Materialet som används är intervjuer dels med människor som har personlig assistans och lever med kombinationer av intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar, dels med människor som är närstående.

Övergripande frågeställningar:

  • Vilka erfarenheter har personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, inklusive intellektuella funktionsnedsättningar som använder alternativ kommunikation och som behöver stöd för att vara självbestämmande, gjort av olika LSS-insatser från 1994 fram till idag?
  • Hur har dessa insatser inverkat på deras och deras närståendes livsvillkor?

Utredare i projektet är Matilda Svensson Chowdhury. Matilda kommer senast från en tjänst som lektor på Lunds universitet och har i sin tidigare forskning fokuserat på funktionsförmåga och samhälleliga normer.