Yrket personlig assistent

Att vara personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det kräver personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Det är också ett arbete som ger väldigt mycket tillbaka.

Vad innebär yrket personlig assistent?

Alla personlig assistentjobb är olika. Det är svårt att beskriva exakt vilka arbetsuppgifter som ingår eller hur ett arbetspass ser ut för en viss assistent. Det beror på vad personen du är anställd för att assistera önskar och hens livssituation och behov där och då. Det är därför det kallas personlig assistans. Men man vara rätt säker på att något av följande ingår:

  • assistans med kommunikation
  • assistans med att klä på/av sig
  • assistans med att äta
  • assistans med personlig hygien
  • assistans med förflyttning

Man kan också få assistans med att arbeta, träna, utöva fritidsaktiviteter, handla, laga mat, sköta tvätt och städning med mera.

Som personlig assistent till en person med intellektuella funktionsnedsättningar ingår även att kompensera denna funktionsnedsättning. I arbetsuppgifterna ingår ofta att hjälpa till att ta initiativ, göra enklare val och att förutse konsekvenser av sitt handlande i vardagliga situationer.

De flesta som har valt JAG Personlig assistans som assistansanordnare har en intellektuell funktionsnedsättning. Många kommunicerar inte med vanligt tal utan använder tecken, kroppsspråk, olika ljud och ansiktsuttryck.

Fakta om personlig assistans »  

Här kan du söka jobb som assistent i JAG Personlig assistans  »