fbpx

Personlig assistent

Visa undersidor

Personlig assistent

Som personlig assistent hos oss arbetar du med att assistera en person med omfattande funktionsnedsättningar. Som personlig assistent underlättar du så att personen kan leva sitt liv så som han eller hon själv vill. Det kan alltså handla om allt ifrån vardagssysslor till nöjen, exempelvis att äta och klä på och av sig. Det kan också vara att hjälpa till i vardagen med att städa, diska och handla mat. Som personlig assistent är du en mångsysslare. Att du är lyhörd, flexibel, har initiativförmåga, social kompetens och framförallt tycker att det är stimulerande att jobba med människor är viktigt.

Målet med personlig assistans är att varje enskild assistansanvändare ska ha möjlighet att styra över sitt eget liv och kunna leva som man vill.   

Vi är landets största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte.  Vi är arbetsgivare för runt 4 000 personliga assistenter från norr till söder.

Vi söker alltid människor som har ett öppet sinne, en stor portion lyhördhet och som är ödmjuk inför andra personers livssituation.  Våra anställdas uppgift är att stötta en annan människa i att leva livet fullt ut, på egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. Det kan vara  bra om du talar flera språk, även om svenska är ett grundkrav. Som din arbetsgivare ger vi dig rätt förutsättningar så att du kan göra ett bra arbete och trivas hos oss.

Vi vet att utbildning och kunskapsutveckling är viktigt när man jobbar som personlig assistent, därför erbjuder vi löpande olika typer av utbildningar och handledningar.

Anställningsvillkoren regleras genom kollektivavtalet mellan KFO och Kommunal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag. I vårt digitala tidsredovisningssystem ser du ditt schema och godkänner och BankID-signerar din tidsrapport.       

Alla assistentjobb är olika. Det beror på vem du är anställd för att assistera. Hur han eller hennes livssituation, behov och intressen ser ut just nu. Det är därför det kallas just personlig assistans.

De flesta assistansanvändare hos oss har en intellektuell funktionsnedsättning och kommunicerar med tecken, kroppsspråk, olika ljud eller ansiktsuttryck.

Hur ska du då veta vad du ska göra?

Jo, i alla assistanser finns en personlig arbetsledare som berättar för dig vad du ska göra och hur du ska tolka signaler och reaktioner. Arbetsledaren ser till att assistansen blir på det sätt som assistansanvändaren önskar och hjälper dig att komma in i jobbet. Arbetsledaren finns alltid nära till hands. Det ger dig en trygghet i jobbet.

Som ny personlig assistent kommer du till en början att arbeta tillsammans med en erfaren assistent. Då lär du känna personen du ska assistera och får veta det du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det kan ta flera veckor innan du arbetar helt självständigt.

Att vara personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det kräver personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Det är också ett arbete som ger väldigt mycket tillbaka.

Hos oss är alla personliga assistenter anställda för att ge assistans till en viss person.

Vi behandlar de personuppgifter om våra anställda som är nödvändiga och relevanta för vårt ansvar som arbetsgivare. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte vara anställd hos oss.

Om du anställs hos oss registreras dina personuppgifter i våra system. Avtal finns med dem som sköter driften.

De personuppgifter vi behandlar är de som behövs för att uppfylla vår avtalsenliga skyldighet gentemot dig som anställd samt våra skyldigheter enligt arbetsrätt och skattelagstiftning. Det är också vår lagliga grund för personuppgiftsbehandlingen.

De här uppgifterna registreras, eller kan komma att registreras, om dig:
– namn
– adress
– e-post
– personnummer
– folkbokföringsuppgifter
– ackumulerad inkomst
– innehållen preliminärskatt
– uppgifter om bankkonto
– anställningstid
– anställningsform
– löneuppgifter
– semester
– kompensationsledighet
– rapporterad arbetstid
– övertid
– frånvaro och frånvaroorsak
– andra uppgifter som krävs för att vi ska kunna ta ansvar som arbetsgivare.

I förekommande fall behandlas även bilder, filmer, artiklar med mera där du medverkat.

Behandling av personuppgift som anses som känslig, exempelvis hälsa, utförs bara om det är nödvändigt och lagligt.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas hos externa parter som kan ha i uppdrag att sköta och administrera tidsrapportering, schemaläggning, företagskort, friskvårdsbidrag, medarbetarundersökningar och så vidare.

Lagringstiden
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet upphör kommer de uppgifter som inte längre behövs raderas.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om det. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få ut dina personuppgifter från oss i maskinläsbar form (till exempel i en excelfil), för att kunna ge dem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

En begäran om något av det nämnda kan mejlas till oss. Du har i sista hand rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till begränsning av behandling och rätt att bli raderad
Du kan höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering, exempelvis om vi är skyldig enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka vi har lämnat information om radering. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls kan du inte ha en anställning hos oss.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på tel 08-789 30 00 (säg att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du vidare till rätt person) eller mejla oss.

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för JAG Personlig assistans räkning i vårt rekryteringssystem, ReachMee.  Dina personuppgifter kommer vara synliga för dem som väljer ut kandidaterna som ska kallas på intervju. Din ansökan sparas i upp till två år.

Vi behandlar följande personuppgifter:
Namn
Födelseår
Kön
Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
CV
Personligt brev
Testsvar

Vad används uppgifterna till?
Vi använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan.

Automatiserad beslutsfattande
Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag i automatiserat beslutsfattande. För varje enskild tjänst används då en kravprofil/kravspecifikation som ramverk för de beslut som tas.

Urvalsfrågor
Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan din ansökan bli bortvald om du inte uppfyller kraven. Kraven framgår i jobbannonsen.

Arbetspsykologiska tester
I vår rekryteringsprocess använder vi oss ibland av arbetspsykologiska tester. Svaren på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultat från arbetspsykologiska tester ligger till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för våra rådgivare och de personliga arbetsledare som väljer ut kandidater för anställningsintervju.
Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från vår databas i rekryteringssystemet inom 2 år efter din senast sökta tjänst.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Om du har frågor kring GDPR eller om hantering av personuppgifter inom JAG kan du kontakta Agneta Scherman, eller Johanna Gustavsson, tel 08-789 30 00.

Realityserie om personlig assistans

Kära assistent - realityserie om personlig assistans

Här kan du följa Amina, Henrik och Isak som tillsammans med sina assistenter delar med sig av sina liv.
Se serien här »


Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb som assistent och arbetsledare i hela landet.  


Följ oss på Facebook

JAG personlig assistent på FacebookDu kan även följa Assistentjobb i JAG på Facebook där det löpande läggs upp platsannonser.