JAG start > JAG Personlig assistans > Mänskligarättigheter

Blogg

En pin med symboler för 4 olika medborgarrättsrörelser. Med texten Same struggle different difference. Den visualiserar begreppet egenmakt.

Vad är egenmakt?

Det engelska ordet ”empowerment” kan översättas till ”egenmakt” på svenska. Det handlar om varje människas behov av självbestämmande, delaktighet, oberoende och överhuvudtaget att kunna påverka sin tillvaro. Motsatsen kan beskrivas som en ”upplevd maktlöshet”. Empowerment innebär då att hitta styrkan inom sig. Med tilltro till sin egen förmåga.