JAG start > JAG Personlig assistans > Mänskligarättigheter

Blogg

bilden föreställer en ensam rosa blomma vid en grå mur.

Reflektion från mänskliga rättighetsdagarna

En av deltagarna har kommit som flykting från Afghanistan. Han beskriver sin resa. Om svårigheter att ta sig in i, och att förstå ett byråkratiskt land som Sverige. Om att lära sig ett nytt språk och viljan att få nya vänner här. Om att söka arbeten med normavvikande fysisk funktionalitet.
Assistans till barn.

Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv!

Det är tydligt att lagändringen om föräldraansvaret i LSS inte fått den önskade effekten för barn. Om lagstiftaren menade allvar med att stärka rätten till personlig assistans för barn behövs en förändring nu!
En pin med symboler för 4 olika medborgarrättsrörelser. Med texten Same struggle different difference. Den visualiserar begreppet egenmakt.

Vad är egenmakt?

Det engelska ordet ”empowerment” kan översättas till ”egenmakt” på svenska. Det handlar om varje människas behov av självbestämmande, delaktighet, oberoende och överhuvudtaget att kunna påverka sin tillvaro. Motsatsen kan beskrivas som en ”upplevd maktlöshet”. Empowerment innebär då att hitta styrkan inom sig. Med tilltro till sin egen förmåga.