JAG start > JAG Personlig assistans > Lagändringar i LSS som ger tillfällig respit

Lagändringar i LSS som ger tillfällig respit

De senaste tio åren har Försäkringskassan successivt begränsat assistansrätten, ofta med hänvisning till ny rättspraxis. Det senaste slaget föll i höstas, då kassan bl.a. beslutade att helt ta bort rätten till väntetid (jour) och beredskap. Många assistansberättigade stod inför risken att inte kunna bo kvar i sina egna hem, ifall assistansen nattetid skulle dras in. Självständigheten hotades på flera sätt.

I onsdags klubbade Riksdagen igenom lagändringar som åtminstone delvis återställer rätten till personlig assistans. Ändringar görs både i LSS och socialförsäkringsbalken och börjar gälla den 1 april i år. De nya reglerna innebär:

  • Rätt till väntetid och beredskap läggs in i LSS, och kan alltså återigen beviljas efter ansökan. Det har stor betydelse för alla som sedan i höstas blivit av med eller nekats väntetid eller beredskap som de behöver. Ansök igen!
  •  Rätt till assistans för tid utanför hemmet när en assistent inte utför aktiva insatser men behöver vara närvarande för att kunna assistera när behov uppstår, t.ex. under resa till och från en aktivitet.
  • Tvåårsomprövningarna tas bort, åtminstone tillfälligt. Omprövning av assistansbeslutet ska endast göras då assistansrätten har minskat på grund av ”väsentligt ändrade förhållanden” som gäller den enskildes person eller livssituation (alltså inte ny rättspraxis). Vid ansökan om fler timmar ska endast rätten till det utökade timantalet prövas, inte hela grundbeslutet.

De som redan har ett assistansbeslut får alltså en tids trygghet genom omprövningsstoppet. Det blir också möjligt att ansöka om fler timmar utan att behöva vara rädd för att hela assistansen ska dras bort.

Men många blir inte hjälpta av lagändringen. De personer som under de senaste åren har fått sin assistans indragen på grund av Försäkringskassans allt snävare syn på grundläggande behov vad gäller integritetskänslighet, egenvård och ingående kunskap påverkas inte. De personer som nu och framöver nyansöker om assistansersättning riskerar utöver det en mer restriktiv bedömning av sina andra personliga behov. Det gäller t.ex. behov av dubbelassistans, assistans med bilkörning, inköp, hushållssysslor, skötsel av händer och fötter och andra vardagsgöromål. Kassan har nämligen aviserat att hjälpen som behövs i olika situationer ska vara ”kvalificerad” för att ge rätt till assistanstid. Det kan i värsta fall leda till tidsluckor i assistansbeslutet.

Personer som behöver ständig tillsyn kommer dock även fortsättningsvis att kunna beviljas sammanhängande assistanstid. Behov av tillsyn innebär att assistenten måste ha en sådan uppmärksamhet och kunskap att hen självmant uppfattar när personen behöver assistans med något. För den som inte kan säga till eller påkalla uppmärksamhet när något behöver göras är det alltså viktigare än någonsin att lyfta fram behovet av tillsyn.

The post Lagändringar i LSS som ger tillfällig respit appeared first on JAG Personlig assistans.