fbpx

Frågor och svar om personlig assistans

Frågor och svar om personlig assistans

Här hittar du vanliga frågor och svar om personlig assistans. Från hur du gör för att få personlig assistans till hur assistans för barn fungerar. Har du frågor som du vill ställa direkt till en rådgivare hos oss så kan du ringa på 08-789 30 00 eller mejla till kontakt@jag.se. 

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar för olika funktionsnedsättningar. Personlig assistans ger möjlighet att styra över sitt liv och att vara delaktig i samhället. Med personlig assistans kan du leva utifrån dina egna önskningar och behov eftersom assistenten är knuten till dig och inte till en verksamhet. Läs mer om personlig assistans hos oss.

Kan jag få personlig assistans?

Du kan få personlig assistans om du är under 65 år och har en stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att klara vardagen – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. Så här ansöker du om personlig assistans.

Hur gör jag för att få personlig assistans?

För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva assistans med grundläggande behov minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas att sköta sin personliga hygien, klä på- och av sig, äta, kommunicera, sondmåltid, andning och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap.

Skicka ansökan till både kommunen och Försäkringskassan. Ibland beviljar kommunen assistans i väntan på Försäkringskassans beslut. Vi hjälper till med din ansökan om du vill det.

Vad menas med föräldraansvar?

Det är det ansvar som alla föräldrar har för sina barn. Föräldraansvaret avtar med barnets ålder. Även mycket små barn kan få personlig assistans. Då har Försäkringskassans handläggare först bedömts barnet behov och sedan räknat bort de timmar som anses vara normalt föräldraansvar för den åldern. Läs mer om assistans till barn och unga här. 

Kan mitt barn vara ensam hemma med sin personliga assistent i några timmar?

Ja. Om det är bäst för barnet och familjen ska assistenterna kunna ersätta till exempel korttids, avlösarservice och långa dagar på fritids. Med personlig assistans slipper barnet befinna sig på en viss plats en viss tid för att få det stöd som behövs. Läs mer om livet med assistans här.

Vårt hem är ju assistentens arbetsplats. Hur ska vi göra för att kunna leva som vanligt?

När ett barn behöver personlig assistans påverkar det hela familjen. Assistansen måste anpassas till era behov. Det är du och ditt barn som bestämmer vad assistenten ska göra och när och på vilket sätt det ska göras. Läs mer om assistans till barn och unga här. 

Frågor och svar om personlig assistans
Kan jag som förälder arbeta som personlig assistent till mitt barn?

Ja. Hos oss har föräldrar och andra anhöriga samma anställningsvillkor och möjlighet till utbildning och handledning som övriga anställda. Frågor och svar om hur det är att jobba som personlig assistent hittar du här.

Måste jag vara arbetsledare för mitt barns assistenter?

Nej. Du och ditt barn bestämmer vem som ska vara personlig arbetsledare. Den personliga arbetsledaren arbetar på ert uppdrag och ska se till att assistansen ges på det sätt som ni önskar. Det är viktigt att det är en person som ni känner förtroende för och har lätt att samarbeta med. Så här fungerar det med personlig arbetsledare hos oss.

Får jag lov att arbetsleda mitt barns assistenter?

Ja. Önskar du bli personlig arbetsledare får du det stöd och utbildning som behövs för att klara uppdraget. Det enda villkoret är att du även har en anställning som personlig assistent till ditt barn. Om utrymme finns i budgeten utgår arvode. Så här fungerar det med personlig arbetsledare hos oss.

Assistenter kan ju bli sjuka eller behöva vabba. Har vi föräldrar jour dygnet runt?

I varje assistans finns en eller flera personer som har bemanningsansvar. Det finns fler olika sätt att dela bemanningen. Det är ganska vanligt att assistenterna har bemanning var sin vecka. Den personliga arbetsledaren har det yttersta ansvaret för att det alltid finns en person på plats under de timmar barnet är beviljat assistans.

Man brukar säga att assistenten ska assistera med det som personen skulle ha gjort själv, om hen inte haft sina funktionsnedsättningar. Hur blir det när assistansanvändaren är ett barn?

Assistansen ska täcka barnets alla behov. I att assistera ett barn ingår att vara vuxen både när det gäller omdöme, säkerhet och tillsyn. Assistenten kan alltså skjutsa barnet i bil, laga mat och ta hand om hjälpmedel och så vidare. Läs mer om assistans till barn och unga här. 

X