Personlig assistans till barn

LSS har ett starkt familjeperspektiv. Assistansen ska kunna ge ”avlösning i omvårdnaden” av barnet. Även en personlig assistent till ett mycket litet barn kan exempelvis laga lunch till barnet, sköta eventuella hjälpmedel eller vara hemma med barnet utan att föräldrarna är där.

När ett barn behöver personlig assistans påverkar det hela familjen. Assistansen måste vara anpassad till familjens behov. Framförallt ska assistansen göra livet och vardagen lättare, inte tvärtom.
Behöver du assistansrådgivning? Vårt assistanskooperativ JAG Personlig assistans drivs utan vinstsyfte och våra rådgivare hjälper dig gärna  (Länken går till vår assistanswebb).

Personlig assistans ska kunna täcka barnets alla behov
Om det är bäst för barnet och familjen ska assistenterna också kunna ersätta till exempel korttids, avlösarservice och långa dagar på fritids.

Personliga assistenter får skjutsa barn i bilen, tömma diskmaskinen eller hämta på förskolan. En personlig assistent får vara ensam med ett litet barn, för att ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättningar inte skulle lämnas ensamt.

Med personlig assistans slipper barnet befinna sig på en viss plats en viss tid för att få stöd. Det kan finnas andra anledningar att vilja vara på korttids, som att träffa kompisar. Men för många barn med omfattande funktionsnedsättningar är korttids en dålig nödlösning eller till och med en omöjlighet. Familjen måste kunna utforma assistansen så att vardagen fungerar. Först då uppnår man målet; att alla barn ska kunna växa upp i sin familj.

Personlig assistent och förälder
För många familjer är det svårt att ha utomstående assistenter i hemmet dygnets alla timmar. Att föräldrar har möjlighet att vara personlig assistent till sitt barn kan vara det som gör att familjen orkar hålla ihop, och att barn med stora funktionsnedsättningar får växa upp med sin familj.

Precis som med barn utan funktionsnedsättning är det föräldern som uppfostrar barnet, ingen annan. Det är också föräldern som avgör om den personliga assistenten ska hjälpa barnet att fatta beslut i olika situationer, och i så fall om vad. Det är också föräldern som bestämmer vad barnet med stigande ålder ska lära sig att göra ”själv” med assistans. För äldre barn kan assistansen vara ett verktyg på väg mot ökad självständighet och vuxenliv. Men föräldern och barnet bestämmer takten.
Behöver du assistansrådgivning? Vårt assistanskooperativ JAG Personlig assistans drivs utan vinstsyfte och våra rådgivare hjälper dig gärna  (Länken går till vår assistanswebb).

Personlig assistans på förskola och skola
Normalt kan man inte få personlig assistans på förskola och skola. Men undantag görs om det finns särskilda skäl. Det kan vara till exempel när barnet behöver sin personliga assistent för att kunna kommunicera med lärare och skolkamrater, eller när barnets funktionsnedsättning gör det särskilt angeläget att begränsa antalet personer som ska hjälpa till. Det kan också handla om andra situationer när det är viktigt att barnet har tillgång till en person med särskild kunskap om hens hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

Barn som är beviljade personlig assistans i skolan har samma rätt till stöd av skolans pedagoger och övrig skolpersonal som elever som inte är beviljade personlig assistans. Den personliga assistenten ersätter inte skolans pedagoger. Assistenten ska inte heller ägna sin arbetstid åt att stötta andra elever i skolan.

Assistans till barn i vårt icke-vinstdrivande kooperativ

I JAG Personlig assistans (vår assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte)  realityserien #KäraAssistent  är det flera barn med som har sin assistans hos oss, här är det Isabelle och Tim som med sina assistenter och föräldrar visar och berättar hur assistansen fungerar för dem. Följ oss gärna på facebook för att få uppdateringar om personlig assistans (och de nya KäraAssistentfilmerna som kommer dyka upp där). Här hittar du mer information om assistans till barn.