fbpx

Ansök om personlig assistans

Visa undersidor

Att ansöka om personlig assistans

Kontakta oss och be om råd

När du ska ansöka om personlig assistans, kontakta gärna någon av våra rådgivare:

Cecilia Wiestål
076-545 30 71

Hansine Hjellum
076-545 30 72

Solveig Tillander
076-545 30 42

Du kan också ringa på 08-789 30 00.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt är det bra om vi får veta:

  • Vilket behov av stöd har du eller ditt barn?
  • Vilka insatser har du eller ditt barn idag?
  • Har du en god man? I så fall är det bra om vi även får prata med hen.

Att ansöka om personlig assistans

För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva assistans med grundläggande behov minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas att sköta sin personliga hygien, klä på- och av sig, äta, kommunicera, sondmåltid, andning och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap.

Skicka ansökan till både kommunen och Försäkringskassan. Ibland beviljar kommunen assistans i väntan på Försäkringskassans beslut. Vi hjälper gärna till med din ansökan om du vill det.

Ansökan ska göras skriftligen. Det finns särskilda blanketter på Försäkringskassans hemsida men du kan också skriva ett vanligt brev där du berättar om behoven. Till ansökan ska du bifoga läkarintyg samt ADL-intyg från arbetsterapeut på barn- eller vuxenhabiliteringen som styrker behovet av stöd hos dig eller ditt barn.

Om du får avslag på ansökan eller inte beviljas det antal timmar du eller ditt barn ansökt om går det att överklaga. Information om hur det går till står i beslutet. Vi kan även hjälpa till med att överklaga ett felaktigt beslut.

X