fbpx

Svar på vanliga frågor om corona/covid-19 och personlig assistans

Nallebjörn med JAG-tröja

Corona och covid-19

Fortsätt håll avstånd, hosta i armvecket och tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du är sjuk och testa dig vid symptom.

2020-10-30
I flera län, bland annat Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, ökar nu smittspridningen av covid-19. För att kunna garantera en trygg assistansmiljö är det viktigt att samtliga anställda personliga assistenter har tillgång till skyddsutrustning om uppdragsgivaren skulle bli smittad/misstänks vara smittad.

De hygienprodukter och personliga skyddsutrustning som ska finnas i assistansen är:

– flytande tvål
– engångshanddukar (eller varsin personlig handduk som tvättas efter arbetspasset)
– handsprit (med ett alkoholinnehåll om minst 60%)
– plasthandskar
– ytdesinfektionsmedel
– munskydd
– visir
– skyddsförkläden

Andningsskydd av engångstyp med skyddsklass FFP3 ger det bästa skyddet. Om det inte är möjligt att få tag på dessa ska munskydd med beteckning IR, II eller IIR användas i kombination med visir.

Vår rekommendation är fortfarande att varje assistans i första hand själv köper in skyddsutrustning. Utläggen ersätts mot kvitto.

Assistanser som inte har möjlighet att göra egna inköp ska omgående kontakta JAGs kansli. Vi kommer då skicka utrustning för ca tre dagar. Detta ”nödkit” är tänkt att finnas som säkerhet för assistenterna om uppdragsgivaren skulle bli smittad eller misstänks vara smittad tills ytterligare utrustning kan anskaffas.

Vid smitta eller misstänkt smitta, kontakta genast JAGs kansli! Utanför kontorstid ringer du JAGs nödtelefonnr 08-789 30 89.

2020-10-12
Studier visar att covid-19 kan påverka fostret och leda till för tidig förlossning. Arbetsmiljöverket har därför slagit fast att gravida inte bör assistera en person som är smittad av corona. Från och med vecka 36 bör gravida vara extra försiktiga och noggrant följa de allmänna råd som finns. Om du är eller blir gravid och uppdragsgivaren konstateras smittad av covid-19, kontakta din läkare och sök eventuellt graviditetspenning.

Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och omfattas av förhållningsregler. Reglerna är till exempel att du inte får gå till arbetet. Kan du inte arbeta hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. Det räcker alltså inte att du misstänker att någon du bor med har blivit smittad av covid-19.

2020-08-24
Alla regioner erbjuder nu kostnadsfritt corona-test. Läs mer här om hur det är ordnat där du bor.

Du som har semester kvar att ta ut i höst, tänk på att om du reser till ett land som UD avråder från på grund av risk för smitta ska du vid hemkomsten vara beredd på att sitta i karantän utan lön i upp till två veckor.

Smittspridningen i Sverige har de senaste två veckorna varit högst i Gotlands, Kronobergs, Hallands och Västra Götalands län (sett till hur många som bor i respektive län). Den är lägst i Jämtlands, Sörmlands och Norrbottens län.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättning kan också sökas av personer som arbetar deltid som personlig assistent till en anhörig vuxen som man lever i hushållsgemenskap med, i de fall man måste avstå från annat arbete utanför hemmet för att undvika att smitta den assistansberättigade personen. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på max 804 kronor före skatt per dag i högst 90 dagar under 1 juli–30 september. Ansökan öppnar den 24 augusti. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Diskussionen om munskydd fortsätter i Sverige. Här är länk om hur du använder munskydd (och hur du inte ska göra).

Om du jobbar som personlig assistent till en person som är smittad eller misstänks vara smittad av corona ska du använda munskydd och övrig skyddsutrustning enligt de instruktioner du får från arbetsledaren! Titta gärna på den här informationsfilmen som vi spelade in i våras med vår rådgivare Isabell Bolander.

Finns det misstanke om att en av våra uppdragsgivare smittats, kontakta oss omgående! Kväll eller helg kan du ringa JAGs nödtelefon, tel 08-789 30 89. Saknas skyddsutrustning har vi möjlighet att sända ett ”startkit” som ni kan ha i beredskap.

De anställda på JAGs kontor kommer även i höst företrädesvis arbeta hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samtliga kurser och föreläsningar kommer att sändas på distans. Här kan du se aktuella JAG-kurser.

* * *
Svar på vanliga frågor om corona/covid-19 och personlig assistans

Vi får många frågor från assistansanvändare med anhöriga, företrädare och våra personliga assistenter om corona/covid-19 och hur det påverkar assistansen. Här  svarar vi på de vanligaste frågorna och berättar hur den här ovanliga situationen kan hanteras.

Vi har rådgivningen öppen precis som vanligt och finns här för dig som har fler frågor.

Jag försöker skydda mig genom att leva i ”coronakarantän”, men hur skyddar jag mig från att bli smittad av mina assistenter?

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ett visst stöd för att anställda inom vård och omsorg ska bära munskydd och visir för att undvika att smitta personen de arbetar med. Visir som kan användas i detta syfte ska täcka ansiktet ända ner till hakan. Som alternativ används munskydd av typerna I, IR, II eller IIR. Att tvätta händerna regelbundet och följa överenskomna hygienrutiner är dock det viktigaste.

Jag vill flytta ut på landet tillsammans med familjen och inte ta med några andra assistenter. Hur gör jag?

Enligt kollektivavtalet har assistenterna rätt att få en schemaändring senast 14 dagar innan. Men du kan prata med assistenterna och förklara din oro. Fråga om de går med på en frivillig schemaändring, så att de blir lediga ett par veckor nu och får ”jobba igen tiden” senare.

Kan assistenterna få permissionslön om de har sjuka familjemedlemmar?

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att personen inte får arbeta på grund av att hen är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Kommer uppdragsgivaren bli testad för corona-viruset om hen blir sjuk?

Hur det går till rent praktiskt är olika ut beroende på var du bor, men alla som har symptom ska testa sig. I Stockholm bokas testning via appen Alltid öppet.

Kommer vi få skyddsutrustning om uppdragsgivaren blir sjuk i covid-19?

För att kunna garantera en trygg assistansmiljö är det viktigt att alla anställda personliga assistenter har tillgång till skyddsutrustning om uppdragsgivaren skulle bli smittad/misstänks vara smittad. Vår rekommendation är att varje assistans i första hand själv köper in skyddsutrustning. Utläggen ersätts mot kvitto.

Finns inte möjlighet att göra egna inköp ska arbetsledaren omgående kontakta JAGs kansli. Vi kommer då skicka utrustning för ca tre dagar. Detta ”nödkit” är tänkt att finnas som säkerhet för assistenterna om uppdragsgivaren skulle bli smittad eller misstänks vara smittad tills ytterligare utrustning kan anskaffas.

Om någon av JAGs uppdragsgivare konstateras sjuk i covid-19, kontakta JAGs kontor omgående!

En familjemedlem är sjuk. Ska jag också stanna hemma?

I oktober kom nya regler från Folkhälsomyndigheten. De nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. Det räcker alltså inte med att du misstänker att någon du bor med har blivit smittad av covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Den som har symptom ska alltid vara hemma. De symtom som rapporterats vid covid-19 är framförallt feber och hosta. Även andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanligt. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. Personer som varit sjuka ska vänta minst två dygn efter det att de blivit friska innan de går tillbaka till jobbet eller skolan. Läs mer på 1177.se

Assistenten har varit bortrest och vi vill inte att hen jobbar sina inplanerade pass de närmaste två veckorna. Hur går vi tillväga?

Huvudregeln är att assistenter som inte har några symptom ska arbeta enligt schemat. Skulle assistenten känna sig sjuk ska hen inte gå till jobbet. Men du kan prata med assistenten och förklara din oro. Fråga om hen går med på en frivillig schemaändring och är ledig två veckor nu för att ”jobba igen tiden” senare.

En assistent som trots UDs avrådan väljer att åka iväg på en utlandsresa ska vara beredd på att vid hemkomsten vara i karantän utan lön i upp till två veckor.

Min uppdragsgivare har isolerat sig i sommarstugan tillsammans med sin familj. De tänker inte släppa in några andra assistenter. Vad innebär det för mig?

Enligt kollektivavtalet har du rätt att få en schemaändring senast 14 dagar innan. Men om du förstår deras oro kan du gå med på en frivillig schemaändring, vilket innebär att du är ledig ett par veckor nu och ”jobbar igen tiden” senare.

En assistent har beviljats semester för en resa, men kommer inte att åka. Måste hen få tillbaka sina tider på schemat?

Beviljad semesterledighet behöver inte tas tillbaka. Men om det är möjligt att låta assistenten arbeta, eventuellt på andra tider än ordinarie schema, är det inget som hindrar det.

Jag vill inte att mina assistenter ska åka kollektivtrafik på grund av smittorisk, får de åka taxi?

Om arbetsgivaren betalar taxiresa till en anställd måste hen betala förmånsskatt. Det kan bli ganska kostsamt för assistenten. Kan assistenten cykla eller promenera till jobbet eller bli hämtad av någon?

Om kollektivtrafiken stängs ner, hur ska assistenterna ta sig till jobbet då?

Vi har inte fått några signaler om att en sådan drastisk åtgärd skulle vara aktuell. Att stänga kollektivtrafiken skulle drabba många samhällsviktiga funktioner förutom personlig assistans. Folkhälsomyndighetens hållning har hittills varit att samhället inte ska stänga ner totalt och att endast åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smittan i samhället ska vidtas.

Tecknat hjärta

Vad ska jag göra som personlig assistent?

Håll dig uppdaterad om vad som händer och följ myndigheternas riktlinjer om social distansering, handtvätt med mera. Här finns nyheter om coronaviruset på english, العربية, suomeksi, Soomaali, فارسی|دری, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielelä och lätt svenska.

Det är också viktigt att du sjukskriver dig vid symptom för att skydda dig själv, din uppdragsgivare och kollegorna. Om du ändå skulle bli sjuk gäller att:

  • Från den 1/11 går Försäkringskassan tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning. Från och med den åttonde kalenderdagen måste du
    skicka in läkarintyg till arbetsgivaren.
  • Karensdagen är slopad till och med 31/12. Om du varit sjuk från och med 11 mars kan du söka ersättning från Försäkringskassan för första sjukdagen.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst om en läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Enligt smittskyddslagen har alla en skyldighet att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om man vet eller tror att man är smittad av någon sådan sjukdom så måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas.

Personliga assistenter är enligt Folkhälsomyndigheten en prioriterad grupp för testning av corona men olika regioner har olika riktlinjer, och de ändras dag för dag. I Stockholm är det just nu endast personer som behöver sjukhusvård som testas, i bland annat Västra Götland finnas en större beredskap. Det är smittskyddsläkaren på sjukhusen i respektive region som beslutar vilka som ska testas. Du måste själv kontakta 1177/vårdcentralen eller sjukhuset för att höra om det är möjligt att bli testad. Se även artikeln längst upp på sidan.

 

TIPS!
Titta på den här informationsfilmen med vår juridiska rådgivare Isabell Bolander (den tar 13 minuter).

Region Stockholm har tagit fram ett material med basala hygienrutiner samt länk till utbildning. Den här informationen är speciellt riktad till personal inom omsorgen och personliga assistenter.

Tecknat hjärta

Vad ska jag göra som assistansanvändare?

En hög sjukfrånvaro bland assistenterna innebär bemanningsproblem i många assistanser. En krisberedskap för den enskilde kan skapas genom att timvikarier som inte arbetat på en tid kontaktas och aktualiseras. Om möjligt kan ytterligare timvikarier anställas och ges introduktion för att vara beredda vid ett krisläge. Just nu finns det många personer i andra yrkesgrupper som är permitterade eller varslade och som under en period kan arbeta som personlig assistent. Undersök ditt eget nätverk och kontakta gärna JAGs kansli för hjälp att hitta tillfälliga vikarier!

I en krissituation kan det bli nödvändigt att få assistans av en person som inte fått full introduktion. För att det ska vara möjligt kan du, med stöd av legal företrädare:

  • Skriva ner instruktioner som en person som inte känner dig kan följa, inklusive kontaktuppgifter till företrädaren, anhöriga och andra som kan bistå personen.
  • Anteckna eventuella allergier, andra viktiga kostpreferenser och vilka eventuella mediciner du tar.
  • Förbered så det finns mat hemma för minst en vecka och/eller kontanter att handla för.
  • Förbered så eventuell receptbelagd medicin, hygien- och engångsartiklar finns hemma för två veckor.
  • I yttersta nödfall kan kommunens socialjour kontaktas för hjälp. I ett extraordinärt läge finns en risk att kommunen inte kan ta sitt yttersta ansvar enligt 2 och 9a § LSS fullt ut. Förbered vilka prioriteringar som ska göras i en sådan situation.

Bilder som visar vad en ska göra och inte göra för att undvika smitta

 

Myndigheten för delaktighets hemsida finns information om corona och covid-19 på flera språk inklusive lättläst, teckenspråk och som bildstöd.

Behöver du ansöka om tillfälligt utökat antal timmar för att du inte kan gå till din dagliga verksamhet?
Stockholms stad har stängt alla dagliga verksamheter och vi vet att det även sker i övriga landet. Läs gärna vår juridiska rådgivare Filippa Bergströms blogginlägg om det här på Rättskraft.

Skyddsutrustning för dina assistenter skyddar även dig!
Om du som är uppdragsgivare i JAG smittas av coronaviruset ansvarar vi som arbetsgivare för att dina assistenter får tillgång till skyddsutrustning för att undvika att bli smittade. Det är därför viktigt att JAGs kansli kontaktas omedelbart om du skulle drabbas. Kvällar, nätter och helger går det att ringa vårt nödtelefonnummer, tel 08-789 30 89.

Även utan konstaterad smitta kan du välja att låta dina assistenter använda exempelvis visir under arbetstid –  det ger ett skydd både för dig, din omgivning och för assistenten. Och skulle assistenten vara smittad utan att veta om det så sprids inte smittan vidare lika lätt. Det viktigaste är dock att personer med förkylningssymptom inte går till jobbet!

Vi är medvetna om att det för många uppdragsgivare i JAG känns konstigt om assistenterna har på sig munskydd, visir och annan skyddsutrustning. Som vanligt måste var och en hitta ett sätt som fungerar samtidigt som assistenterna har en trygg arbetsmiljö.

 

X