Pressmeddelanden

​Regeringen har lyssnat – i alla fall lite!

Regeringens har föreslagit lagändringar för att förhindra ytterligare försämringar i rätten till personlig assistans. Föreningen JAG hade två större invändningar mot förslaget när det sändes på remiss, och båda har ändrats. Förslaget ändrar dock inget för dem som redan mist sin assistans. Och det förändrar ingenting för de barn som inte får assistans och som kommunerna planerar LSS-boenden för.

Regeringens förslag hjälper inte dem som redan förlorat sin personliga assistans

​Regeringens förslag till ändringar i LSS förändrar inget för dem som redan har fått beslut om indragen eller neddragen personlig assistans på grund av Försäkringskassans eller kommunens ändrade bedömning av grundläggande behov. Det hjälper inte heller dem som nyansöker om assistans, till exempel de små svårt skadade barnen som äter via sond och behöver andningshjälp.

Föreningen JAG vädjar till regeringen – glöm inte bort barnen!

Regeringens åtgärder är nödvändiga för den grupp som nu riskerade stora neddragningar i sin assistans. Men Föreningen JAG undrar varför inte de andra grupperna som råkat minst lika illa ut, av tidigare domar, behandlas på samma sätt? Varför bryr regeringen sig exempelvis inte om barnen med stora behov, som sedan över ett år tillbaka i princip helt utestängts från möjligheten till assistans.

Svenska Maja, 6 år, är en av huvudtalarna på möte i Bryssel om personlig assistans

På onsdag 27/9 kommer Maja Lorentz, 6 år, hålla tal på en konferens i Bryssel som arrangeras av ENIL, European Network on Independent Living. Talet handlar om varje barns rätt att växa upp i sin familj och hon får hjälp att framföra det av sin pappa Magnus Lorentz. Maja och Magnus kommer även träffa de svenska EU-parlamentarikerna och delta i en marsch genom Bryssel.

Pressinbjudan: Föreningen JAG river sitt tält och sätter upp en utställning om utrotning av personer med funktionsnedsättning i Nazityskland

På grund av att en nazistisk organisation fått tältplatsen intill avslutar Föreningen JAG sitt deltagande i Almedalsveckan i Visby i förtid och sätter upp en utställning om Nazitysklands program för utrotning av personer med funktionsnedsättningar. I samband med rivningen bjuds media in till pressträff vid JAG-tältet på Hamnplan torsdag kl 18.

Ny utredning ska ge bättre kunskap inför lagändringar

​Föreningen JAG startar nu en skuggutredning om LSS och personlig assistans, med fokus på personer med de största funktionsnedsättningarna som behöver stöd för att vara självbestämmande.

Inspektionen för socialförsäkringen har fel om personlig assistans med egenvård

Föreningen JAG har lämnat svar på Inspektionen för Socialförsäkringens (ISF) rapport om egenvård och personlig assistans. JAG är starkt kritisk mot hur rapporten framställer personlig assistans med egenvård som otydligt, svårt och riskfyllt. Till och med definitionen av egenvård tycks otydlig för ISF, vilket ger skäl att ifrågasätta det övriga utredningsarbetet och de slutsatser som ISF drar.

Funktionsnedsatta Malin Bäcklund ska betala tusentals kronor varje månad till Karlstad kommun

Karlstad kommun har höjt maxtaxan för hälso- och sjukvårdsinsatser med 1 609 procent. För funktionsnedsatta Malin Bäcklund innebär det att hon varje månad ska betala nära 2 000 kronor till kommunen. Kommunen har höjt maxbeloppet utan att försäkra sig om att inte avgiften drabbar personer så att de inte får behålla sitt förbehållsbelopp. Dessutom tar de ut en avgift för kostnader som de inte har.

Äntligen kan det förhöjda beloppet återställas

JAGs protester angående det förhöjda beloppet i assistansersättningen har gett resultat. Regeringen ändrar reglerna. Åsa Regnér skriver i en debattartikel i DN igår: - Regeringen avser att lägga fram ett lagförslag för att det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad.

JAG öppnar nytt i Sundsvall

JAG öppnar ny träffpunkt och startar nytt projekt i Sundsvall med praktik för personer med stora funktionsnedsättningar på vanliga arbetsplatser.