Blogg

Alla barn har rätt att göra sin röst hörd

Vi har de senaste åren sett att Försäkringskassan sällan träffar eller ens pratar med den person som ansökan avser, vilket vi anser är en stor brist i handläggningen. Det är därför så viktigt att vi alla fortsätter arbeta för att även barn ska få vara delaktiga i utredningar om sin personliga assistans.
Bild på demonstrationsskylt där det står "Rasera inte assistansen!"

Hur kan LSS hanteras så nonchalant?

Under mina år som jurist har jag aldrig hört eller varit med om en lagstiftning som om och om igen tolkas så felaktigt som LSS gör, och en förändring behövs snarast. Med det sagt så vill jag också inge hopp. Vi fortsätter kämpa med dig -  för dina rättigheter.

Museibesök med stöd av personlig assistans

Jag heter Maria Magnusson. Igår var jag på Scenkonstmuseet. Jag älskar musik, teater och film. På scenkonstmuseet finns mycket att titta på.
En flicka läser en bok med en vuxen kvinna.

Hur blev LSS-året 2023 och vad väntar 2024?

De av regeringen beräknade 2000 personer som skulle få personlig assistans tack vare lagändringen får fortsätta vänta. Enbart en mycket liten del av dessa har hittills fått rätt till personlig assistans och frågan är hur många fler som kommer att få det under 2024?

Löpande stöd på grund av medicinska skäl

Snart har ett år gått sedan stärkt assistans trädde i kraft. Ett av de nya grundläggande behoven som infördes från 1 januari kallar vi ”löpande stöd på grund av medicinska skäl”. Så vad har vi sett?
Aktiverings- och motiveringsinsatser

Syftet var att stärka rätten, inte urholka den!

Att behov av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser numera ska kunna vara en del i det grundläggande hjälpbehov som det ska tillgodose är ett stort steg i rätt riktning. Stödet som ges i uppmuntrande och motiverande syfte är helt avgörande för att vardagen ska kunna fungera för väldigt många assistansberättigade.

Man ska alltså klä på sig trots att man är dyblöt?

Det jag noterat efter att ha jobbat bara några veckor är hur handläggare på kommuner och försäkringskassan tar alla chanser att strama åt och dra in. Att fokus är att bevilja så lite assistans som möjligt –  inte att leva upp till LSS-grundtanke att kunna leva som andra trots sin funktionsnedsättning. Det är omöjligt att inte bli personlig berörd.
Assistans till barn.

Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv!

Det är tydligt att lagändringen om föräldraansvaret i LSS inte fått den önskade effekten för barn. Om lagstiftaren menade allvar med att stärka rätten till personlig assistans för barn behövs en förändring nu!

Kommer regelbundna omprövningar av assistansbeslut tillbaka?

Nu har det från regeringens och Försäkringskassans håll framförts att det finns förutsättningar att börja med omprövningar igen. Vi delar inte alls den bilden. Först krävs kraftfulla och effektiva åtgärder som säkerställer assistansreformens ursprungliga intentioner!

Intervju med vår nya rekryteringschef Linn Wiessner

Det går sällan att hitta en kandidat som checkar av precis allt på din önskelista, enhörningar är verkligen ovanliga och de som ger sig ut i jakten efter att hitta en kan få leta länge. Istället är det en god idé att prioritera sina önskemål. Vad är ”must-have” vad är ”nice-to-have”?  När listan över vad du söker är klart är det dags att tänka ut