Blogg

Vilken insats passar dig bäst?

Snart är våren här och med den alla studenter som förväntansfulla ser framtiden an. Alla studenter har inte samma möjligheter att skapa sig den framtid de drömmer om. För personer med funktionsvariation och ett omfattande behov av stöd och service behöver man faktiskt ansöka om att få sina framtidsdrömmar förverkligade.

Höj ersättningen och ge assistansen rimliga villkor!

Det senaste decenniet har Sveriges politiker låtit assistansersättningen halka efter både löneökningar och inflation. Ja, andra kostnader också. Assistansersättningen ska ju räcka till mer än lön. Den ska täcka hela administrationen av assistansen, handledning, utbildning, försäkringar, skatter osv.

Nu har åldersgränsen för personlig assistans höjts

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser, som personlig assistans, ska höjas i två steg. Den första höjningen, till 66 år, infördes den 1 januari 2023 och den andra höjningen, till 67 år, införs den 1 januari 2026.
Juridisk rådgivning inom assistans

Vad innebär regleringsbrevet till Försäkringskassan?

Att regeringen särskilt väljer att lyfta fram Stärkt assistans i uppdraget till Försäkringskassan är mycket positivt. Det är en tydlig signal att regeringen anser att det är en prioriterad fråga.

Gott nytt LSS år!

Detta nyår, 2023, hoppas jag blir en nystart för LSS. En möjlighet att slänga bort gamla politiska beslut och gammal rättspraxis. En möjlighet för våra myndigheter och domstolar att återigen se till syftet och målsättningen med lagen. Och, naturligtvis, en livsviktig möjlighet för alla de som nu återigen kan få rätt till personlig assistans.