JAG start > JAG Personlig assistans > Archives for Alexander Alexandrov

Blogg

Personlig assistans för andningshjälp

Vi kan tycka att andning borde ha specificerats som ett ”grundläggande behov” redan från början i LSS, men det räknades på ett självklart sätt in i det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” och blev assistansgrundande. Så fungerade det i många år.

Rimligt och skäligt, säger de

Det är inte rimligt och skäligt att duscha två gånger om dagen. Det är inte rimligt och skäligt att gå på toaletten fem gånger om dagen. Det är inte rimligt och skäligt att träna varje dag. Du får precis som vem som helst prioritera bland dina behov.

Försäkringskassan exponerar assistansanvändare för osäker praxis trots lagändring

För ett par år sedan skrev föräldern Kalle Larsson en uppmärksammad debattartikel i Expressen. Han frågade sig vad som är ”syftet med en myndighet som inte läser lag, inte kan förvaltningslagen eller regeringsformen? Som inte följer eller tolkar domar från domstolar som driver upp kostnadsutvecklingen, men som är...

I en alternativ verklighet…

I en alternativ verklighet, på en annan plats, kanske en annan planet, lever människor i ett samhälle inte så olikt vårt. Människorna i den här alternativa verkligheten har börjat märka, eller åtminstone har de börjat misstänka, att vissa personer som tar emot studiebidrag inte alls använder bidraget till att köpa...

Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större

När jag som helt ny juriststudent på Uppsala universitet för första gången gick in i Universitetshuset möttes jag av samma citat som åtskilliga studenter före mig; över den stora föreläsningssalens dörr står ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”.

LSS för dig som är personlig assistent

Direkt efter gymnasiet blev jag personlig assistent. Jag halkade in på ett bananskal med ett sommarjobb i augusti 2006. Sedan dess har jag arbetat som personlig assistent under hela tiden jag studerat juridik. Jag reflekterade ofta över LSS eftersom jag jobbade praktiskt med det.  Och jag tänkte att jag skulle […]The post LSS för dig som är personlig assistent appeared first on JAG Personlig assistans.

Alltid öppet innebär aldrig öppet för många

En utgångspunkt i den svenska strategin för att möta covid-19 har varit frihet under ansvar. Ett sådant mantra har tyvärr visat sig osynliggöra människors väldigt olika förutsättningar för att både ta ansvar och åtnjuta den frihet som myndigheternas rekommendationer har gett oss. En sådan ojämlikhet har blivit extra tydlig för […]The post Alltid öppet innebär aldrig öppet för många appeared first on JAG Personlig assistans.

Låga förväntningar – begränsade livsval 

JAG har länge riktat fokus mot den IQ-diskriminering av personer med intellektuella funktionsnedsättningar som länge har pågått och alltjämt pågår. Ett problem som vi ständigt vill göra beslutsfattare och samhället i stort uppmärksammade på är att den som inte tydligt kan uttrycka sin vilja till vem som helst inte anses ha någon. Personens individualitet, behov och egna vilja får alltför ofta stå […]The post Låga förväntningar – begränsade livsval  appeared first on JAG Personlig assistans.

Independent Living för fler efter lagändring

Den 1 juli förtydligades de grundläggande behoven för rätt till personlig assistans.  De grundläggande behoven ”andning”och ”att äta via sond” ska nu bedömas i sin helhet och assistans ska beviljas för hela hjälpbehovet oavsett hjälpens karaktär.  Behov som är direkt nödvändiga för andning, som till exempel skötsel av andningshjälpmedel, och hjälpbehov av åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete för att äta via […]The post Independent Living för fler efter lagändring appeared first on JAG Personlig assistans.

Barnkonventionen som svensk lag stärker barns rätt till personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. För barn innebär assistansen bland annat att man kan vara en del av sin familj på lika villkor som sina syskon, att man kan delta i förskola, skola och lek och att man kan utvecklas […]The post Barnkonventionen som svensk lag stärker barns rätt till personlig assistans appeared first on JAG Personlig assistans.